Groenstraat en Putstraat

Link naar youtube video met uitleg over relining.

In januari lieten wij u weten dat het riool in uw straat toe is aan een opknapbeurt. Inmiddels is aannemersbedrijf Strukton Civiel zuid BV in opdracht van de gemeente Waalwijk van start gegaan met diverse onderzoeken aan de riolering van de Groenstraat en de Putstraat.

Wat gaan we doen

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het hoofdriool op diverse plekken lekkages vertoond. Omdat het riool 3,5m diep onder de weg ligt, vervangen we het riool niet. We geven hem een nieuwe binnenkant door het aanbrengen van een glasvezelversterking. Relinen heet dat. Met deze methode kan het riool er weer tientallen jaren tegenaan. Het voordeel van relinen is dat de overlast voor de omgeving beperkt is en het een stuk voordeliger is dan een rioolvervanging.

Verder voert de aannemer de volgende werkzaamheden uit:
•    Onderzoekwerkzaamheden, opzoeken en overzetten van riool huisaansluitingen in de Groenstraat;
•    Dichtmaken van een oud riool in de Groenstraat thv nr 2a t/m 10;
•    Aanbrengen van een drainage buis in de parkeervakken van de Putstraat;
•    Het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag in de Groestraat incl de kruising Grotestraat;
•    Het aanbrengen van asfalt in het noordelijke gedeelte van de Putstraat (thv de afzethekken);
•    Herstellen van de putdeksels in de kruising Putstraat / Noorder Parallelweg

Uitleg van de situatie groenstraat/putstraat met de uit te voeren werkzaamheden.

Wat betekent dit voor u

Ondanks dat de werkzaamheden hoofdzakelijk ondergronds worden uitgevoerd, kunt u enige overlast ervaren. Deze proberen we tot een minimum te beperken door het werk in fases uit te voeren en met halve rijbaanafzetting. 
Voor de werkzaamheden op de kruisingen wordt de weg tijdelijk afgesloten.
Tijdens relinen kunt u geen gebruik maken van uw douche, toilet. Dit duurt naar verwachting 1 dag. De aanwonenden worden hierover later geïnformeerd.

Planning

Momenteel worden er diverse onderzoeken gedaan. Nog voor de bouwvak gaat de aannemer starten met het vervangen van de huisaansluitingen van de Groenstraat en het grondig inspecteren van het huidige riool in de Groenstraat Putstraat (t/m de kruising met de Noorder Paralelweg). 
Na de bouwvak zal onder andere de liner (kous) worden aangebracht en de asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden. Met een informatiebrief van de aannemer ontvangt u gedetailleerdere informatie omtrent de planning en de werkzaamheden op het moment dat dit gaat spelen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Frank van Kuik. Hij is bereikbaar via fvankuik@waalwijk.nl of via 0416 – 683 456.
 

Te downloaden: