Groenstraat en Putstraat

Rioolherstel met relining
Onlangs hebben we in de Groenstraat en Putstraat een aantal wegverzakkingen gerepareerd. Deze worden veroorzaakt door het wegspoelen van zand rondom het riool. Om dit in de toekomst te voorkomen krijgt het riool binnenkort een opknapbeurt. 

Wat gaan we doen
Omdat het riool 3,5m diep onder de weg ligt, vervangen we het riool niet. We geven hem een nieuwe binnenkant door het aanbrengen van een glasvezelversterking. Relinen heet dat. Met deze methode kan het riool er weer tientallen jaren tegenaan. Het voordeel van relinen is dat de overlast voor de omgeving beperkt is en het een stuk voordeliger is dan een rioolvervanging.

Tijdens het relinen wordt er plaatselijk ook een drainage aangebracht. Dit is een systeem waarmee het grondwater beter wordt afgevoerd. 

Na de relining wordt de kruising van de Groenstaat met de Grotestraat opnieuw geasfalteerd, komen er nieuwe deksels op een rioolput op de kruising met de Ambrosiusweg en wordt de verzakking ter hoogte van de looierij gerepareerd.

Wat betekent dit voor u
Ondanks dat de werkzaamheden hoofdzakelijk ondergronds worden uitgevoerd, kunt u enige overlast ervaren. Deze proberen we tot een minimum te beperken door het werk in fases uit te voeren en met halve rijbaanafzetting. 
Voor de werkzaamheden op de kruisingen wordt de weg tijdelijk afgesloten.

Tijdens relinen kunt u geen gebruik maken van uw douche, toilet. Dit duurt naar verwachting 1 dag. De aanwonenden worden hierover later geïnformeerd.

Planning
Medio mei 2020 tot medio juli 2020.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Frank van Kuik. Hij is bereikbaar via fvankuik@waalwijk.nl of via 0416 – 683 456.