Groenonderhoud

Het groen in de gemeente Waalwijk wordt onderhouden op basis van beeldniveau. Dit houdt in dat al het groen aan een afgesproken netheidsbeeld moet voldoen. Met de aannemers is onder andere afgesproken hoeveel onkruid er mag staan en hoeveel bladafval er mag liggen. De aannemers mogen zelf bepalen wanneer ze het onkruid en het bladafval weghalen en zijn niet verplicht om alles tegelijkertijd weg te halen. Ze mogen zelfs wat onkruid laten staan of bladeren laten liggen! Zolang het beeld maar is zoals wij in de contracten met ze hebben afgesproken.

Voor het netheidsbeeld, maken wij gebruik van de beeldkwaliteitscatalogus 2013 (uitgegeven door CROW) die in veel gemeenten in Nederland wordt toegepast. Voor de verschillende winkelcentra en begraafplaatsen in de gemeente hanteren wij niveau A uit deze catalogus, voor de woongebieden niveau B en in het buitengebied niveau C. Wekelijks controleert de gemeente of er door de aannemers wordt voldaan aan het afgesproken netheidsbeeld. Dit doen wij door middel van het nemen van steekproeven. Ook controleren wij gebieden waar bewoners aangeven dat ze overlast ervaren. Heeft u een klacht over het onderhoud? Doe dan een melding.

Het onderhoud wordt uitgevoerd door lokale aannemers en onze eigen buitendienst. Hierdoor blijven de reisafstanden beperkt. Dat is niet alleen kostenbesparend maar draagt ook bij aan de vermindering van het brandstofgebruik en CO2-uitstoot.