GroenLinksaf

GroenLinksaf is een lokale partij. Maar wel een partij die verder kijkt dan onze eigen gemeentegrenzen. Een partij met idealen. GroenLinksaf is tegelijkertijd een realistische partij. Voor ons gaat een florerende gemeente met hoog voorzieningenniveau hand in hand met een groene en gezonde omgeving. Het één kan niet zonder het ander. Daarom kiezen wij voor groen, én voor zorgen voor elkaar. In Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk.

Met onze opvattingen volgen wij de uitgangspunten van de duurzame ontwikkelingsdoel- stellingen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De gemeente Waalwijk heeft zich gecommitteerd aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, net zoals veel andere gemeenten in Nederland.

De doelen gaan erover dat je rekening houdt met wat de mensen die na jou leven nodig hebben, zodat ook zij fijn op deze aarde kunnen leven.

Ze willen zorgen dat je waardering hebt voor andere mensen en alles wat in de wereld om je heen bestaat. Duurzaamheid betekent eigenlijk niets meer en niets minder dan ‘blije mensen op een gezonde aarde’ en ‘laten we zorgen dat er altijd genoeg is voor iedereen’. Laat dat nou precies zijn waar wij ook voor staan. We gaan het samen doen in een groene omgeving. En hoe kan je dat in een programma mooier verwoorden dan met de slogan waar we deze verkiezingen mee ingaan:

‘Groen voor elkaar’.

Doe jij ook mee? 

Meer informatie

Sociale media: