Groene agenda

De Groene agenda is een uitvoeringsprogramma op het gebied van groen, die wij samen met bewoners, instellingen en ondernemers opstellen. Het heeft vier doelstellingen:

  • verbetering van de kwaliteit van het groen;

  • vergroting van de hoeveelheid groen;

  • vergroting van de biodiversiteit en natuurwaarden;

  • vergroten van het bewustzijn van groen en het belang ervan.

Verbeterpunten voor de Groene agenda kunnen heel verschillend zijn, van het uitdelen van zakjes met bloemenzaadjes tot het opstellen van een subsidieregeling voor groene daken. Samen met bewoners, instellingen en ondernemers bepalen we wat het belangrijkste is om aan te pakken.

Op 13 november 2018 vond de werkbijeenkomst in het kader van de Groene Agenda plaats. Ruim vijftig deelnemers hebben verbeterpunten ingebracht. In groepen werden de verbetervoorstellen concreet gemaakt aan de hand van de thema’s prettiger groen, meer groen, natuurlijk groen en begrip voor groen. De productieve avond is in een handige wrap-up samengevat. U kunt ook het complete verslag teruglezen. De komende periode kunnen inwoners hieronder stemmen op de ideeën .

Stem hier