Groene agenda

De Groene agenda is een uitvoeringsprogramma op het gebied van groen, die wij samen met bewoners, instellingen en ondernemers opstellen. Het heeft vier doelstellingen:

  • verbetering van de kwaliteit van het groen;

  • vergroting van de hoeveelheid groen;

  • vergroting van de biodiversiteit en natuurwaarden;

  • vergroten van het bewustzijn van groen en het belang ervan.

Verbeterpunten voor de Groene agenda kunnen heel verschillend zijn, van het uitdelen van zakjes met bloemenzaadjes tot het opstellen van een subsidieregeling voor groene daken. Samen met bewoners, instellingen en ondernemers bepalen we wat het belangrijkste is om aan te pakken.

Op 13 november 2018 vond de werkbijeenkomst in het kader van de Groene Agenda plaats. Ruim vijftig deelnemers hebben verbeterpunten ingebracht. In groepen werden de verbetervoorstellen concreet gemaakt aan de hand van de thema’s prettiger groen, meer groen, natuurlijk groen en begrip voor groen. De productieve avond is in een handige wrap-up samengevat. U kunt ook het complete verslag teruglezen. In april 2019 konden alle inwoners stemmen op het verbeterpunt wat zij het belangrijkste vonden. In de onderstaande presentatie ziet u de uitslag van deze peiling. Het geeft aan welke ideeën (verbetervoorstellen) de inwoners van Waalwijk de voorkeur geven.

Voordat de eerste projecten uitgevoerd worden, moet de gemeenteraad goedkeuring geven en geld vrijmaken. Zij zal medio 2019 hierover een besluit nemen.