Groene Agenda

De Groene Agenda is een uitvoeringsprogramma op het gebied van groen, die samen met bewoners, instellingen en ondernemers is opgesteld. Het heeft vier doelstellingen:
•    Verbetering van de kwaliteit van het groen;
•    Vergroting van de hoeveelheid groen;
•    Vergroting van de biodiversiteit en natuurwaarden;
•    Vergroten van het bewustzijn van groen en het belang ervan.

Eind 2018 vond de werkbijeenkomst plaats. Ruim vijftig deelnemers hebben die avond verbetervoorstellen ingediend voor het opstellen van de Groene Agenda. In verschillende groepen werden de verbetervoorstellen concreet gemaakt aan de hand van de thema’s prettiger groen, meer groen, natuurlijk groen en begrip voor groen. De resultaten van deze avond zijn in een wrap-up samengevat. U kunt ook het complete verslag lezen. In april 2019 konden alle inwoners stemmen op de verbetervoorstellen en op die manier aangeven wat zij het belangrijkste vinden. In de onderstaande presentatie ziet u de uitslag van deze peiling. Deze peiling is door de gemeente Waalwijk gebruikt om de prioriteiten voor de Groene Agenda te bepalen. De projecten voor de Groene Agenda zijn aan de raad aangeboden met een verdeling voor meerdere jaren. In september 2019 heeft de gemeenteraad de Groene Agenda vastgesteld en is een budget toegekend voor de projecten van 2020. 

Corona is van invloed geweest op de realisatie van de Groene Agenda. Voor een groot deel van de projecten speelt fysiek samen ‘zijn’ of samen ‘doen’ een rol. Denk hierbij aan evenementen, bijeenkomsten en acties met vrijwilligers. Daarom is na de zomervakantie besloten om een deel van de projecten door te schuiven naar 2021 en uit te voeren in een andere vorm dan oorspronkelijk beoogd. 

In 2021 gaan we onder andere aan de slag met de onderstaande projecten: 
•    Voorlichting geven over groen, dit worden webinars in plaats van bijeenkomsten; 
•    Natuureducatie; 
•    Eetbaar groen;
•    Meer aandacht voor de bij door de aanleg van bijenheuvels; 
•    Onderzoek naar beplanting met positieve effecten; 
•    Onderzoeksfase voor het groener maken van versteende woonwijken;
•    Operatie Steenbreek;
•    Verwilderingsbollen. 

Houdt u deze pagina in de gaten voor meer informatie over de Groene Agenda en de projecten van 2021.