Groenbeleidsvisie

Wij gaan aan de slag met het opstellen van een groenbeleidsvisie. Dit is een visie op groen die ingaat op biodiversiteit, klimaatbestendigheid, duurzaamheid, beleving en participatie. Met als doel te komen tot een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Met dit plan wordt de basis gelegd voor al het andere groenbeleid van de gemeente Waalwijk.