Groen schoolplein

Stoeptegels eruit, gras, bomen, struiken, bloemen en groenten erin. De provincie Noord-Brabant en andere partijen stellen geld beschikbaar om schoolpleinen groener te maken. Deze groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam en bevorderen de biodiversiteit. Ook dragen ze bij aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en kunnen het plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ minder pestgedrag vertonen.