Geveltuin

Wilt u meer groen in uw straat, maar heeft u geen voortuin? Denk dan eens aan een geveltuin. Een geveltuin is een smal strookje groen langs uw woning, die u aanlegt in het gemeentelijke voetpad. U kunt klim- of leiplanten aanbrengen in de geveltuin, maar ook lager blijvende planten zijn toegestaan. Woont u in een appartement, dan kunt u met een geveltuin de gezamenlijke toegang verfraaien.

Geveltuinactie voorjaar 2019

De gemeente geeft in het voorjaar 200 meter aan geveltuinen weg! Doet u mee?

Tijdens deze actie legt de gemeente de geveltuin aan inclusief de planten. Het onderhoud van de geveltuin dient u zelf te verzorgen. U kunt kiezen uit 4 verschillende mogelijkheden. Het zijn allemaal plantensoorten die zich niet vasthechten aan gevels dus u moet ze zelf omhoog leiden. Een andere soort mag ook, in dat geval past de gemeente alleen de verharding aan en brengen we tuingrond aan. U koopt en plant dan zelf de planten. 

Meld u nu aan! Let op: DigiD vereist.

Wij kijken of uw locatie aan de hierboven beschreven voorwaarden en hieronder omschreven spelregels voldoet. Voor de actie geldt op=op. Bij voldoende belangstelling wordt er in 2020 weer een actie gehouden. U kunt er ook voor kiezen om zelf een geveltuin aan te leggen. Lees hieronder de spelregels hiervoor.

Zelf een geveltuin aanleggen?

Een geveltuin legt u tegen uw woning aan. Kijk daarom eerst of er bij de voor- of zijgevel van uw woning genoeg ruimte beschikbaar is. De geveltuin mag maximaal 30 cm breed zijn (één rij stoeptegels) de lengte bepaalt u zelf. Om de straat voor iedereen goed bereikbaar te houden is het belangrijk dat er ten minste 150 centimeter van de stoep overblijft. Overleg ook met uw buren, misschien kunt u de geveltuinen op elkaar afstemmen en samen inkopen doen. Stem indien nodig ook af met uw huisbaas of woningbouwvereniging.

Een geveltuin aanleggen in drie stappen

  • Verharding weg: verwijder maximaal 30 cm breed aan verharding (één rij stoeptegels) langs uw gevel. Breng een opsluitband aan van minimaal 10 cm breed en 20 cm hoog aan om de verharding op te sluiten. De rand van de opsluitband mag niet boven de overblijvende verharding uitsteken. Voer de overtollige verharding af naar de milieustraat of gebruik ze in uw achtertuin.
  • Tuingrond erin: schep het zand weg tot maximaal 30 centimeter diepte (dat is één stoeptegel diep). Vanwege de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen, kunt u niet dieper graven. Voer het zand zelf af, bijvoorbeeld naar de milieustraat. Vul het gat met tuingrond totdat het op gelijke hoogte met de stoep ligt. Dit is om te voorkomen dat u overlast krijgt van regenwater in uw geveltuin.
  • Planten maar: breng klim- of leiplanten aan of andere, lager blijvende planten. Denk goed na over het type planten, niet alle planten zijn namelijk geschikt voor een geveltuin. Gebruik in ieder geval geen planten die uitgroeien tot grote struiken of bomen. De wortels van deze planten worden namelijk ook erg groot en kunnen schade veroorzaken aan de stoep en kabels en leidingen. U mag geen afrastering aanleggen rondom de geveltuin en reclame of andere borden zijn niet toegestaan. Zorg ervoor dat (straatnaam)borden zichtbaar blijven en denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van uw woning.

En daarna?

Planten hebben verzorging nodig. Geef ze dus voldoende water en snoei ze regelmatig, dat houdt de planten vitaal. Zorg ervoor dat de stoep goed bereikbaar blijft door overhangende takken op tijd te verwijderen. Als u verhuist dient u de stoep in originele staat terug te brengen of u draagt de geveltuin over aan de volgende bewoners als zij daar interesse in hebben.

Let op:

De grond waar uw geveltuin staat, blijft eigendom van de gemeente Waalwijk. Het kan voorkomen dat er werkzaamheden moeten worden verricht aan de stoep of aan kabels en leidingen onder uw geveltuin. Mogelijk raakt uw geveltuin dan beschadigd. Veelal ontvangt u voordat werkzaamheden beginnen een brief met omschrijving van de werkzaamheden en de planning ervan. U kunt dan bijvoorbeeld zelf de planten tijdelijk in uw achtertuin onderbrengen.

Voor een geveltuin is geen erfpacht- of huurovereenkomst nodig. Gemeente Waalwijk geeft, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden, toestemming voor het maken of hebben van een geveltuin op gemeentegrond. Bij nalatigheid kan de gemeente u wijzen op de hierboven genoemde afspraken. In het ergste geval zal de geveltuin verwijderd worden.

Voor vragen over geveltuinen, kunt u contact opnemen met wijkcoördinator Jan van Horssen op telefoonnummer 0416-683562 of via jvanhorssen@waalwijk.nl.