Gemeentelijk monument Benedenkerkstraat 96 Waspik

Conform de Erfgoedverordening gemeente Waalwijk 20116, artikel 13a, kan het college de aanwijzing tot gemeentelijk monument intrekken. Op 2 juni 2020 heeft het college besloten de aanwijzing tot gemeentelijk monument Benedenkerkstraat 96, te Waspik in te trekken. Het besluit ligt, vanaf 18 juni 2020 tot en met 30 juli 2020, 6 weken ter inzage op het Gemeentehuis Waalwijk .

Is dit besluit onduidelijk of heeft u er vragen over? Neem dan eerst contact met ons op. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Houdt u ons kenmerk bij de hand. Komen we er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het versturen van deze brief bij ons een bezwaarschrift indienen. Meer hierover leest u op www.waalwijk.nl/bezwaar.

Voor meer informatie over dit besluit kan contact worden opgenomen met mevrouw S. de Kock, telefoon 0416-683607 of sdekock@waalwijk.nl.