Veelgestelde vragen en antwoorden gaswinning

Heeft u een vraag over gaswinning? Kijk in het overzicht. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met het KCC 0416-683456.

In welk gebied wordt gas gewonnen?

Gaswinning uit kleine velden vindt in heel Nederland plaats. Bekijk hier het overzicht voor de gasvelden in onze regio. Bij elk gasveld is er sprake van actualiteiten, zoals het langer doorgaan met de gaswinning, uitbreiding van gaswinning of het boren van een nieuwe put.

Waarom willen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het bedrijf Vermilion extra gas winnen?

Al ongeveer 30 jaar wordt er gas gewonnen in onze regio. Het Ministerie wil de gaswinning voortzetten, verlengen en / of uitbreiden, omdat gas nodig is voor de landelijke energievoorziening.

Weet u waarom ze juist in onze regio zijn uitgekomen en niet bij andere gemeenten?

Vermilion wint op diverse locaties in het land gas en zeker niet specifiek in onze regio. Met het geleidelijk verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen wordt de gaswinning bij de kleinere gasvelden verlengd en / of verhoogd.

Wanneer starten ze met de extra gaswinning?

Dit is nog niet bekend. De gemeenten Heusden, Waalwijk, Altena, Tilburg en Loon op Zand, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, de Provincie Noord-Brabant en andere maatschappelijke organisaties hebben beroep aangetekend tegen de plannen. Dit beroep loopt nog.

De gaswinningsmethode die wordt genoemd, is fracken. Wat is dat?

Fracken, ook wel hydraulische stimulatie genoemd, is een manier om gas uit de bodem te halen door water, zand en chemicaliën onder hoge druk in een boorput te pompen. Daardoor scheurt het gesteente waar het gas in opgesloten zit open en komt er gas vrij.

Ik maak me als inwoner zorgen over de methode fracken. Is dit terecht?

De minister gaat uitgebreid in op fracken en komt tot de conclusie, mede op basis van onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen, dat er van het fracken geen negatieve gevolgen bekend zijn in Nederland. Als inwoners ongerust zijn over fracken dan vinden wij het belangrijk dat ze die onrust bij de minister bekend maken.

Is er al schade in het gebied waar nu het gas wordt gewonnen?

Sinds 1991 wordt er gas gewonnen uit het Waalwijk- Noord gasvoorkomen. Er is geen schade aan bouwwerken en openbare infrastructuur als gevolg van de winning bekend.

Zijn de risico's op verzakkingen en aardbevingen door de extra gaswinning al in kaart gebracht?

Het winningsplan en het ontwerp-instemmingsbesluit beschrijven de risico’s en gevolgen die samenhangen met de gaswinning. Het gaat om risico’s op bodemdaling, bodemtrilling, schade door bodembeweging, gevolgen voor natuur en milieu, ontstaan van schade en gevolgen van fracking.
De minister heeft zich laten adviseren door verschillende partijen. De minister is van mening dat de risico’s op het ontstaan van negatieve gevolgen zodanig beperkt/afwezig zijn dat de winningsvergunning verleend kan worden.

Mochten de plannen doorgaan en ik heb schade: waar kan ik dan terecht?

Omwonenden die door bodembeweging als gevolg van de gaswinning van Vermilion toch denken schade te hebben, kunnen hun schadeclaim indienen bij Vermilion. Vermilion heeft hiervoor een schaderegeling op haar website geplaatst.

Waarom heeft het ministerie goedkeuring gegeven voor deze gaswinning terwijl het in Groningen wordt afgebouwd?

In deze regio is de gaswinning van andere omvang. Het betreft hier vooral kleine gasvelden. Ook heeft de bodem een andere opbouw dan in Groningen. "De minister is van mening dat de risico’s op het ontstaan van negatieve gevolgen zodanig beperkt/afwezig zijn dat de minister van mening is dat de winningsvergunning verleend kan worden. De minister heeft zich laten adviseren door verschillende partijen."

Wat zijn de mogelijke risico's?

Het gaat om risico’s als bodemdaling, bodemtrilling, schade door bodembeweging, gevolgen voor natuur en milieu, ontstaan van schade en gevolgen van fracking. De minister heeft zich laten adviseren door verschillende partijen.

Er zijn grote zorgen over de manier waarop het gas wordt gewonnen. Zijn deze zorgen terecht?

We delen deze zorgen. Het is de verantwoordelijkheid van het ministerie. Voor meer informatie over dit besluit neemt u contact op met de heer M. Claasen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14:00 en 16:30 uur via telefoonnummer 070 – 3796132.

Te downloaden: