Veelgestelde vragen en antwoorden bouwkundige opnames

Heeft u een vraag over de bouwkundige opnames? Kijk in het overzicht.

Ik heb een brief gekregen van Vermilion om mee te werken aan een bouwkundige opname. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Voor vragen kunt u terecht bij Vermilion Energy Netherlands B.V. via telefoon 0517 493333 of infonl@vermilionenergy.com
Ook kunt u terecht bij het bureau dat door Vermilion is ingeschakeld om de meting te verzorgen (Thorbecke).

Wat vindt de gemeente van deze bouwkundige opname?

De bouwkundige opname is voor Vermilion een verplichting die voortkomt uit de vergunning die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft verleend. Hiertegen hebben de overheden juist beroep aangetekend. De gemeente heeft hier verder geen formele rol in.

Medewerking aan deze bouwkundige opname is in uw eigen belang. U maakt zelf de keuze of u deelneemt of niet. U bent nergens toe verplicht.

We vinden het alleen niet gewenst dat Vermilion bouwkundige opnames verricht vóórdat er een uitspraak is gedaan in de beroepszaak tegen het winningsplan. We hebben Vermilion hierover een brief gestuurd.

Heeft de gemeente adresgegevens aangeleverd voor het versturen van de brieven door Vermilion?

Nee, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft die gegevens verzameld en beschikbaar gesteld aan Vermilion.

De gemeenten en waterschappen zijn tegen de uitbreiding en verlenging van de gaswinning. Welke alternatieven dragen zij aan voor de benodigde energietransitie?

Als overheden werken we actief aan die transitie in de regionale energie strategie (RES). In dit gebied gebeurt dat binnen Hart van Brabant. Mogelijke alternatieven voor energie en warmte zijn wind- en zonne-energie, geothermie en aquathermie. Daarnaast zijn biomassa en biogas (van bijvoorbeeld de rioolwaterzuiveringen) alternatieve energiebronnen die in onderzoek zijn.

Zetten de overheden echt alles op alles om deze gaswinning te stoppen?

De overheden zetten zich op verschillende manieren in om de besluiten over kleine gaswinningen door het ministerie te laten herzien. De overheden hebben bezwaar en beroep aangetekend, voeren gesprekken met vertegenwoordigers van de politiek en staan achter de initiatieven van belangengroeperingen die actie voeren tegen de gaswinning. De overheden maken hun standpunt ook bekend via de media.

Wanneer wordt het beroep van de verschillende overheden behandeld door de Raad van State?

Dat is niet bekend. De Raad van State bepaalt de planning.