Van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven

Nederland moet van het gas af. De gaskraan hoeft niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel. Die afbouw is ook door Den Haag beloofd.

In de praktijk werkt het Rijk echter mee aan verlenging en uitbreiding van de bestaande gaswinning (in onder andere Waalwijk, Tilburg en Loon op Zand.

De verlenging en uitbreiding van de bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Als gemeente Waalwijk werken we aan een klimaatneutrale en -bestendige leefomgeving. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij. Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu.

Bovendien helpt het niet om nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2 reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs, de uitspraak in de Urgenda-zaak en het landelijke Klimaatakkoord. We roepen Den Haag dan ook op vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen.