Gaswinning Waalwijk

Beroep tegen gaswinning ongegrond verklaard

De gemeente Waalwijk is teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning door Vermillion Energy. De gemeenten Waalwijk, Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg en de provincie Noord-Brabant hadden hier beroep tegen aangetekend. 

Vermillion Energy wil de gaswinning in Waalwijk-Noord verlengen en uitbreiden. De partijen zijn er van overtuigd dat het winnen van gas niet strookt met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Nederland moet van het aardgas af. De gaskraan hoeft weliswaar niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel. 

Verkeerd signaal

Het uitbreiden van bestaande gaswinning vindt de gemeente Waalwijk onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Wethouder Dilek Odabasi is dan ook teleurgesteld. “Nederland moet duurzamer worden. Onze ambitie is een klimaatneutraal Waalwijk in 2043. Voor onze inwoners is het een verkeerd signaal om hier de komende jaren juist meer gas te winnen en zelfs een nieuwe put te slaan. Inwoners hebben bovendien zorgen over de veiligheid en de gezondheid: er zijn risico’s voor natuur en milieu. Bijvoorbeeld voor het grondwater, zeker in deze tijd waarbij in verband met de droogte naar de beschikbaarheid en verdeling gekeken moet worden.“ 

Duurzame alternatieven

De gemeente Waalwijk ziet de urgentie en kansen van alternatieven voor fossiele brandstoffen. Er wordt al gezocht naar andere manieren om energie op te wekken, Voorbeelden zijn het leveren van input aan de regionale energie- en klimaatstrategie. Hierin wordt een fors deel van de energiebehoefte van Waalwijk lokaal duurzaam opgewekt. De gemeente onderzoekt ook op welke alternatieve wijze de woningen verwarmd kunnen worden. Het nieuwbouwplan Akkerlanen wordt bijvoorbeeld verwarmd met oppervlaktewater uit de naburige waterplas.

De negatieve uitspraak houdt Waalwijk niet tegen om als gezamenlijke overheden Den Haag te blijven oproepen om te kijken naar duurzame alternatieven in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermilion start bouwkundige opnames voor gaswinning

Hoewel het beroep nog loopt en er nog geen uitspraak is gedaan, is het gaswinningsbedrijf eind augustus gestart met een bouwkundig onderzoek. De gemeente heeft gevraagd daarmee te wachten totdat er een uitspraak is gedaan. Toch heeft Vermilion inwoners benaderd om vrijwillig mee te werken en  heeft het bedrijf een representatieve selectie van woningen en gebouwen onderzocht.

Meer informatie over de gaswinning in Waalwijk, de bouwkundige opnames en het standpunt van de gemeente en andere overheden vindt u op deze pagina.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Vermilion Energy Netherlands B.V. via telefoon 0517 493333 of infonl@vermilionenergy.com

Veelgestelde vragen en antwoorden bouwkundige opnames


Extra gaswinning door Vermilion

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat er in Waalwijk-Noord de komende jaren extra gas mag worden gewonnen door het bedrijf Vermilion. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg zijn samen in beroep gegaan tegen dit besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De Raad van State doet in beginsel binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak.

Het Winningsplan Waalwijk-Noord betreft een actualisering van het huidige Winningsplan voor deze gaswinning. Vermilion heeft het Winningsplan geactualiseerd omdat de productie van de bestaande drie putten langer zal doorgaan dan verwacht. Daarnaast ziet Vermilion mogelijkheden om de productie te verhogen.

Het uitbreiden van bestaande gaswinning vindt de gemeente onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij. Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu. Er moet voorkomen worden dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. Bovendien helpt het niet om nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2 reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en de uitspraak over de ‘Urgenda-zaak’.  

We doen een beroep op de rijksoverheid om vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen.

Veelgestelde vragen en antwoorden gaswinning

Informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het KCC 0416-683456.

Bijlagen