Gaswinning Waalwijk

Vermilion start bouwkundige opnames voor gaswinning

Hoewel het beroep nog loopt en er nog geen uitspraak is gedaan, is het gaswinningsbedrijf eind augustus gestart met een bouwkundig onderzoek. De gemeente heeft gevraagd daarmee te wachten totdat er een uitspraak is gedaan. Toch heeft Vermilion inwoners benaderd om vrijwillig mee te werken en  heeft het bedrijf een representatieve selectie van woningen en gebouwen onderzocht.

Meer informatie over de gaswinning in Waalwijk, de bouwkundige opnames en het standpunt van de gemeente en andere overheden vindt u op deze pagina.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Vermilion Energy Netherlands B.V. via telefoon 0517 493333 of infonl@vermilionenergy.com

Veelgestelde vragen en antwoorden bouwkundige opnames


Extra gaswinning door Vermilion

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat er in Waalwijk-Noord de komende jaren extra gas mag worden gewonnen door het bedrijf Vermilion. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg zijn samen in beroep gegaan tegen dit besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De Raad van State doet in beginsel binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak.

Het Winningsplan Waalwijk-Noord betreft een actualisering van het huidige Winningsplan voor deze gaswinning. Vermilion heeft het Winningsplan geactualiseerd omdat de productie van de bestaande drie putten langer zal doorgaan dan verwacht. Daarnaast ziet Vermilion mogelijkheden om de productie te verhogen.

Het uitbreiden van bestaande gaswinning vindt de gemeente onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij. Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu. Er moet voorkomen worden dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. Bovendien helpt het niet om nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2 reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en de uitspraak over de ‘Urgenda-zaak’.  

We doen een beroep op de rijksoverheid om vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen.

Veelgestelde vragen en antwoorden gaswinning

Informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het KCC 0416-683456.

Bijlagen