Gaswinning Waalwijk

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat er in Waalwijk-Noord de komende jaren extra gas mag worden gewonnen door het bedrijf Vermilion. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg zijn samen in beroep gegaan tegen dit besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.  De Raad van State doet in beginsel binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak.

Het Winningsplan Waalwijk-Noord betreft een actualisering van het huidige Winningsplan voor deze gaswinning. Vermilion heeft het Winningsplan geactualiseerd omdat de productie van de bestaande drie putten langer zal doorgaan dan verwacht. Daarnaast ziet Vermilion mogelijkheden om de productie te verhogen.

Het uitbreiden van bestaande gaswinning vindt de gemeente  onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij. Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu. Er moet voorkomen worden  dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. Bovendien  helpt het niet om nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2 reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en de uitspraak over de ‘Urgenda-zaak’.  

We doen een beroep op de rijksoverheid om vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen.

Hoewel het beroep nog loopt en er nog geen uitspraak is gedaan, wil het gaswinningsbedrijf eind augustus alvast starten met een bouwkundig onderzoek. Zij willen daarvoor een representatieve selectie van woningen en gebouwen onderzoeken. De gemeente heeft gevraagd daarmee te wachten totdat er een uitspraak is gedaan.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het KCC 0416-683456.

Bijlagen: