Foto en film

Het kan gebeuren dat de gemeente u filmt of op de foto zet. Wij laten namelijk dagelijks in de stad foto’s en filmpjes maken voor ons eigen gebruik. Loopt u dan net toevallig langs, dan kan het zijn dat u op een foto of een filmpje staat. Dit kan bijvoorbeeld ook gebeuren op een bijeenkomst van de gemeente in uw wijk.

We zijn verplicht u te vertellen wat wij met uw persoonsgegevens doen. Daaronder vallen ook foto’s en films. Dit moet vanwege de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Voor eigen gebruik

Wij gebruiken deze foto’s en filmpjes alleen voor onze eigen communicatie, zoals folders, posters, de website of de Facebookpagina. We geven deze foto’s en filmpjes niet aan andere organisaties of bedrijven. Na 5 jaar vernietigen we ze.

Toestemming geven

Bent u vol in beeld? Bijvoorbeeld als enige persoon op de foto of het filmpje? Dan vraagt de fotograaf of filmer aan u toestemming om die foto of film te gebruiken. U tekent daarvoor de toestemmingsverklaring van de gemeente. De fotograaf of filmer neemt de getekende verklaring mee en levert deze bij ons in. Voor kinderen tot 16 jaar moet een van de ouders/verzorgers toestemming geven. We vernietigen de foto’s na 5 jaar.

Voorbeeld toestemmingsverklaring

Toestemming weigeren

Geeft u geen toestemming? Dan tekent u de verklaring niet. De foto’s of filmpjes worden dan niet gebruikt. De fotograaf of filmer moet ze ook van de camera verwijderen.

Foto’s zonder toestemming

Staat u samen met veel mensen op een foto of film, dan kunnen we niet iedereen persoonlijk om toestemming vragen. Dat komt vooral voor op openbare plekken en gebeurtenissen. Ook dan gaan we zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om. We letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s of films gebruiken.

Vraag om verwijderen van foto of film

Staat u op een foto of video en wilt u dat niet meer? Geef dat dan door via info@waalwijk.nl.

Bijvoorbeeld in deze situaties.

  • U bedenkt zich nadat u toestemming gaf voor gebruik van de foto of film in onze beeldbank. We vragen de fotograaf of filmer om uw foto’s of films weg te gooien.
  • U komt uzelf tegen op een foto of video in de stad en vindt dat vervelend.
  • U wilt dat we een foto of video waarvoor u toestemming gaf eerder laten vernietigen. Normaal doen we dat na 2 jaar.

Zet bij het onderwerp van het formulier ‘Foto’ en vraag om het verwijderen van foto/film en toestemmingsverklaring. We vernietigen dan de foto of video en ook uw toestemmingsverklaring. U helpt ons door een bijlage toe te voegen van de plek waar u zichzelf op foto of video tegenkwam.