Folder wijkgericht werken

De 4 wijkadviseurs zetten zich in voor een aantrekkelijke, veilige, leefbare en levendige wijk. Dit kunnen zij niet alleen, u als inwoner van Waalwijk kunt hierin ook iets betekenen. Niet alleen uw inzet, maar zeker ook uw inzicht, uw kijk op uw wijk. Die helpt om te kunnen bepalen of er maatregelen nodig zijn vanuit de gemeente, vanuit de inwoners of gezamenlijk.