Folder wijkgericht werken

Wij zetten ons in voor een aantrekkelijke, veilige, leefbare en levendige wijk. Dit kunnen wij echter niet alleen, daar hebben we u als inwoner van Waalwijk ook bij nodig. Niet alleen uw inzet, maar zeker ook uw inzicht, uw kijk op uw wijk. Die helpt ons om te kunnen bepalen of er maatregelen nodig zijn vanuit ons, vanuit de inwoners of vanuit ons samen. Interesse? Bekijk hier de folder "Goed voor elkaar in de wijk".