Floris V Laan

Eind december zijn we begonnen met een nieuwe groeninrichting van een deel van de Floris V-laan. De locatie voor dit eerste biodiversiteitsproject is voorgedragen vanuit de werkgroep biodiversiteit (Groen- en NatuurLAB) en het project “Natuur in de Wijk” en heeft een bijdrage geleverd in de vorm van een insectenhotel en verschillende beplanting en bloemenzaden. Vanuit de gemeente worden bloembollen en bomen geleverd voor de aanleg van het ontwerp.  

Het ontwerp

De huidige inrichting bestaat voornamelijk uit gazon, heestervakken en enkele bomen. De heesters en bomen blijven behouden en worden aangevuld met bloemrijke kruidenbeplanting, verwilderingsbollen, solitaire heesters en enkele bomen. Bij de keuze van de beplanting is erop gelet dat de beplanting het gehele jaar aantrekkelijk is voor zowel dieren (o.a. insecten en vogels) als de inwoners van Waalwijk. 

Planning

In oktober vorig jaar is er al een insectenhotel geplaatst en net voor de kerst zijn er bloembollen geplant. De komende maanden worden de beplanting, bomen en bloemenzaden aangebracht.