Fase 2: Aanvraag SDE subsidie

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Met de SDE subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Producenten ontvangen subsidie voor de duurzame energie die zij opwekken. De subsidie wordt toegekend voor 15 jaar. De gemeente heeft voor de zonnepanelen op zwembad Olympia ook gebruik gemaakt van SDE subsidie.

Elk jaar zijn er twee momenten waarop een aanvraag voor subsidie kan worden gedaan. Dit is in het voorjaar en in het  najaar. Voor dit project is het streven om in het najaar van 2019 een SDE subsidie aan te vragen.

Voor meer informatie over de SDE subsidie kunt u kijken op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.