Exploitatiesubsidie

Exploitatiesubsidie wordt verstrekt aan organisaties die meer kosten voor hun activiteit maken dan dat deze activiteiten opleveren. Een exploitatiesubsidie kan dus nooit meer bedragen dan het exploitatietekort op de te subsidiƫren activiteiten. Het parkpaviljoen of de kinderboerderij zijn hier voorbeelden van.

Het aanvraagformuier met de benodigde bijlagen dient u voor 1 mei voor het nieuwe subsidiejaar bij de gemeente indienen. Na afloop van het subsidiejaar dient u de subsidie boven de 10.000 euro voor 1 mei verantwoorden.

Subsidie online aanvragen

Subsidie online vaststellen met eHerkenning