Eikenprocessierups

Bestrijden, zo gaan we het doen!

Foto van eikenprocessierupsen op een tak.De eikenprocessierups is niet nieuw in Nederland, maar de laatste jaren hebben deze rupsen zich vermenigvuldigd. De natuur is hier nog niet tegen bestand en moet zich hierin aanpassen. De mens en dus wij als gemeente kunnen hierin een handje helpen. Ook dit jaar proberen we de overlast van de eikenprocessierups te beperken door optimale bestrijding. Dat doen we in de openbare ruimte. We doen dit niet in natuurgebieden of op particulier terrein. In de openbare ruimte kunnen we helaas niet in alle bomen de rups bestrijden. We behandelen bomen op locaties waar dit verantwoord is en waar vorig jaar veel overlast was. We inventariseren vooraf natuur die schade kan ondervinden van de bestrijding. Nesten op plekken waar veel mensen komen of wonen, zoals scholen, sportcomplexen en zorginstellingen bestrijden we eerder. Bestrijden doen we op verschillende manieren. Preventief, curatief en natuurlijk. Dit gebeurt van april tot en met juli.

April

Foto van tractor met aanhanger waar de tank met biologisch bestrijdingsmiddel staat opgesteld.Preventieve bestrijding

Zolang er nog geen natuurlijk evenwicht is, blijven we, ook in het kader van de volksgezondheid, maatregelen treffen. We bestrijden waar dat kan en mag. De bladeren van bomen waar de eikenprocessierups zich mee voedt, bespuiten we met een biologisch bestrijdingsmiddel (Xentari WG). Dat doen we in een vroegtijdig stadium en herhalen we, zodat de rupsen geen brandharen kunnen ontwikkelen. Om de rupsen te doden met het middel moeten de rupsen van het blad eten. Het bespuiten van de rupsen zelf leidt niet tot bestrijding.

Milieuvriendelijk

Het biologisch bestrijden gebeurt milieuvriendelijk. Xentari WG is een middel datervoor  zorgt dat de eiwitten in de maag van de rups kristalliseren zodat de rups sterft aan de beschadigingen in de maag. De rupsen sterven ongeveer een week na het eten van het blad. Het middel is zeer effectief voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Ook heeft het middel geen negatieve uitwerking op de veiligheid van mensen en landbouw- en  huisdieren. Xentari WG breekt binnen 14 dagen af.

Mei - Juni - Juli

Foto van vogelhuisaan een eikenboom, in de bestrijding tegen de eikenprocessierups.​Curatieve bestrijding

Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen op locaties waar beschermde dagvlindersoorten voorkomen, is in strijd met de natuurwetgeving. Als beschermde soorten het onmogelijk maken om preventief maatregelen te nemen, bieden curatieve maatregelen een uitkomst. Rupsen kunnen we dan bestrijden door ze weg te zuigen. Beschermde soorten worden zo ontzien. Omdat deze methode een groter (gezondheids-)risico met zich meebrengt voor de uitvoerende medewerkers, wordt deze methode uitsluitend toegepast als de volksgezondheid in het geding komt of dreigt te komen. De zuigmethode passen we ook toe als er in een later stadium nesten gemeld worden. 

Natuurlijke bestrijding

In principe zorgen natuurlijke vijanden, zoals de sluipwesp, roofwantsen en vogels voor een natuurlijk evenwicht. De eikenprocessierups is een vanuit het zuiden oprukkende soort die hier nog geen plek heeft in de ecosystemen van eten en gegeten worden. Dat is juist een voorwaarde voor de natuur om de overlast zelf aan te kunnen pakken. De mens en dus wij als gemeente kunnen hierin een handje helpen. Zo proberen we een goede basis te creëren voor natuurlijke vijanden waar ze zich kunnen vestigen. Daarom hingen we de afgelopen tijd veel nestkastjes voor koolmezen en pimpelmezen op. Daarnaast werken we aan het vergroten van de biodiversiteit door onder andere bloemrijke bermen te ontwikkelen. Deze natuurlijke bestrijding kost echter tijd en heeft voornamelijk effect op lange termijn.

Overlast processierups

Onderstaand schema "Overlast eikenprocessierups' geeft de levencyclus aan van de processierups. Vanaf half mei tot en met eind juli kan men veel overlast ervaren van volgroeide rupsen met brandharen (in rood aangegeven in onderstaand schem). Van juli tot en met half september kan overlast worden ervan door de brandharen in lege nesten. In deze periode verandert de pop in een vlinder (in het schema aangegeven met de kleur oranje). De overige maanden (half september tot en met half mei) is er sprake van slechts beperkte overlast door brandharen in oude nesten (met de kleur groen aangegeven in het schema). In deze periode worden ook weer de eitjes gelegd.

Schema waarin de levenscyclus en overlast van de eikenprocessierups in maanden wordt weergegeven. Zie uitleg boven de afbeelding.

Nesten melden

Foto van een eikenprocessierupsnest.

Het melden van nesten is belangrijk. Wij bekijken waar we het eerste naar toe moeten. Plekken waar veel mensen zijn, met name kinderen, krijgen voorrang bij het ruimen. Bijvoorbeeld doorgaande (fiets)routes, kinderdagverblijven en speeltuinen. Indien nodig plaatsen we op drukbezochte plekken borden om mensen te attenderen op de aanwezigheid van de rups. 
Ga niet zelf bestrijden!


Geef hier uw melding door

Als u een melding liever telefonisch doorgeeft, dan kan dat via telefoonnummer 0416 – 683 456.

Wat kun jij doen

  • Maak je tuin zo groen mogelijk;
  • Plaats vogelkasten;
  • Plant bloemen;
  • Gebruik geen chemische middelen;
  • Ga niet zelf bestrijden;
  • Bezoek je een gebied waar de processierups zit, bedek dan zoveel mogelijk je hals, armen en benen.

Gezondheidseffecten

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen de gezondheid van mensen en dieren bedreigen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals hevige jeuk en irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Sommige mensen kunnen een allergische reactie krijgen waardoor zij sneller en heftiger reageren. Huidklachten ontstaan binnen 8 uur na contact met brandharen en bestaan uit rode huiduitslag met hevige jeuk. Het kan variëren van bultjes tot en met vochtige blaasjes die kunnen gaan ontsteken. Na inademing kunnen de brandharen irritatie of ontstekingen geven van de bovenste luchtwegen. Bij contact met de brandharen moet je niet krabben of wrijven, maar de huid, ogen en kleding goed wassen of spoelen met water. Algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken. Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Voor algemene gezondheidsvragen kun je bellen met de GGD, tel. 0900 4636443. Ook vind je informatie op de website van de GGD.

Ga naar de website van de GGD

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden op de website van de GGD www.rupsen.info en op de website van het RIVM. Voor gezondheidsvragen kunt u contact opnemen met de GGD, tel. 0900 4636443.


Informatie over, voor en tegen de eikenprocessierups

Website van het RIVM