Eikenprocessierups

Gemeente Waalwijk bestrijdt al jaren de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Dit doen we preventief (in het voorjaar) en later in het jaar als er meldingen van overlast zijn.

Biologisch bestrijdingsmiddel

In het voorjaar worden eikenbomen preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen. Er wordt binnen de bebouwde kom ’s avonds en ’s nachts gewerkt om te zorgen dat de nevel niet op mensen terecht komt. Het middel is in principe ongevaarlijk voor mensen, maar wij willen helemaal geen risico nemen. Ook is het ’s nachts vaker windstil, wat één van de voorwaarden is voor een succesvolle bespuiting. Doordat het werk ’s avonds en ’s nachts wordt uitgevoerd, kan dit voor omwonenden enige geluidsoverlast opleveren. We vragen u begrip hiervoor. Daarnaast verwijderen we in de maanden mei, juni en juli (naar aanleiding van meldingen) nesten en rupsen door ze weg te zuigen.

Nesten melden

Als u eikenprocessierupsen ontdekt in openbaar gebied, neem dan contact op met de gemeente. Ga vooral niet zelf bestrijden! Tijdens het bestrijden loopt u het grootste risico in contact te komen met de brandharen. De gemeente laat de rupsen en nesten op risicovolle plaatsen op professionele wijze verwijderen. Mensen die eikenprocessierupsen aantreffen, worden verzocht dit aan de gemeente door te geven. Uiteraard kunt u uw melding ook doorgeven via ons meldpunt hieronder. Particuliere eikenbomen worden niet behandeld.

Geef hier uw melding door

Als u een melding liever telefonisch doorgeeft, dan kan dat via telefoonnummer 0416 – 683 456.

Vervelende brandharen

De eikenprocessierups komt alleen voor in eikenbomen. Voordat ze volgroeid zijn, ondergaan ze vijf vervellingen. Vanaf de derde vervelling krijgen de rupsen de eerste -voor mens en dier vervelende- brandharen. Dit is meestal het geval van mei tot en met juli. In deze periode zijn de rupsen aan te treffen in plakkaten op de stam en hangend aan takken in nesten van dichte spinsels met vervellingshuidjes en brandharen. Weersomstandigheden bepalen hoe vroeg in het voorjaar de eitjes uitkomen en zijn ook bepalend voor de snelheid van ontwikkeling van rups tot vlinder.

Gezondheidseffecten

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen de gezondheid van mensen en dieren bedreigen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals hevige jeuk en irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Sommige mensen kunnen een allergische reactie krijgen waardoor zij sneller en heftiger reageren. Huidklachten ontstaan binnen 8 uur na contact met brandharen en bestaan uit rode huiduitslag met hevige jeuk. Het kan variëren van bultjes tot en met vochtige blaasjes die kunnen gaan ontsteken. Na inademing kunnen de brandharen irritatie of ontstekingen geven van de bovenste luchtwegen. Bij contact met de brandharen moet u niet krabben of wrijven, maar de huid, ogen en kleding goed wassen of spoelen met water. Algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken. Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Voor algemene gezondheidsvragen kunt u bellen met de GGD, tel. 0900 4636443. Ook vindt u informatie op de website van de GGD.

Ga naar de website van de GGD

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden op de website van de GGD www.oakie.info en op de website van het RIVM. Voor gezondheidsvragen kunt u contact opnemen met de GGD, tel. 0900 4636443.

Ga naar www.oakie.info voor alles over, voor en tegen de eikenprocessierups

Ga hier naar de website van het RIVM