Economie

Een groene woonomgeving wordt door bewoners erg gewaardeerd. De aanwezigheid van groen en water vormt een belangrijke afweging voor mensen om ergens te gaan wonen. Ook is de aanwezigheid van groen en water van invloed op de woningwaarde.

Uit onderzoek blijkt dat:

• Bij groen in de straat de waardevermeerdering voor een woning 7% bedraagt;

• Bij groen op loopafstand (maximaal 400 meter) de waardevermeerdering 6% bedraagt;

• Bij wonen in de nabijheid van wijkgroen de waardevermeerdering oploopt tot 12%;

• Als een tuin grenst aan water, de woning tot 28% meer waard kan zijn;

• Een aantrekkelijk groene woonomgeving binnen 1 á 2 km een verhoging van de verkoopwaarde met zich meebrengt die ligt tussen de 5 en 10%;

• Een goed uitgevoerde groenstructuur gebouwen uit de wind kan houden, waardoor energiebesparingen tot 40% mogelijk zijn.

Een groene omgeving betekent ook een verbetering van het economische vestigingsklimaat voor bedrijven. Het groen verhoogt de waarde van bedrijfsgebouwen. Daarnaast neemt door de aanwezigheid van groen, zowel binnen als buiten de werkruimte, de arbeidsprestatie toe en blijkt het arbeidsverzuim te verminderen.