Duurzaam bouwen

Lommerrijk is een duurzame wijk. Dit betekent onder andere:

  • dat net als elders in Landgoed Driessen geen hemelwaterriool aangelegd wordt. Water uit de dakgoot dient op eigen terrein geïnfiltreerd te worden. Bij de downloads onderaan deze pagina treft u een beknopt documentje met uitleg over het watersysteem in Landgoed Driessen en wat dit voor de bouwers en bewoners betekent; 
  • dat er geen gasnet aangelegd wordt. Het elektriciteitsnet wordt verzwaard zodat bewoners op andere manieren kunnen voorzien in hun warmtebehoefte. Alternatieven zijn onder andere een luchtwarmtepomp of een gesloten WKO-systeem (warmte-koude-opslag). Een installatiebedrijf of architect kan u hier mee over vertellen;
  • dat woningen een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) mogen hebben van maximaal 0,25. Dit is iets strenger dan de eis uit het geldende bouwbesluit, dat 0,4 voorschrijft. In de toekomst komt de EPC-eis te vervangen en geldt dat woningen dienen te voldoen aan de eisen van BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw. Betrouwbare informatie over BENG kunt u onder andere vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bovenstaande eisen gelden zowel voor de particuliere bouwkavels als voor de projectmatig ontwikkelde kavels in Lommerrijk.

Te downloaden: