Downloads

De gemeenteraad van Waalwijk heeft in de vergadering van 6 februari 2020 besloten de Concept Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie vrij te geven voor een consultatie en participatietraject met inwoners. Verder heeft de gemeenteraad besloten dat de concept kadernota op een aantal punten wordt gewijzigd dan wel aangevuld. U kunt op de onderstreepte tekstdelen klikken om de documenten te raadplegen.

Wij adviseren u de concept kadernota niet zonder de door de raad vastgestelde wijzigingen te raadplegen.