Definitief ontwerp Nieuwe Provinciale Weg en rotonde ‘t Vaartje

Wilt u reageren op dit ontwerp (zienswijze)? Stuur dan een e-mail naar info@waalwijk.nl ter attentie van Monica van der Lans. Of stuur een brief naar het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Het definitief ontwerp ligt ook ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis. U kunt deze daar bekijken van donderdag 6 juli tot en met donderdag 20 juli.