De Wierd

Herinrichting De Wierd
Vorig jaar zocht de gemeente Waalwijk samen met initiatiefnemers naar een nieuwe bestemming voor het buurthuis De Wierd. De voorgestelde plannen bleken echter niet haalbaar. Wij zijn daarom voornemens het pand te laten slopen en deze locatie her in te richten met o.a. extra parkeer- en groenvoorzieningen. Gelijktijdig leggen we dan de definitieve bestrating aan.

Planning

April - september 2019
- fauna onderzoeken

Oktober - december 2019 
- akkoord college en raad

Januari - maart 2020
- ontwerp in samenspraak met bewoners

Januari - maart 2020
- start sloop (planning afhankelijk van uitslag fauna onderzoeken)

Q2 2020   
- herinrichting slooplocatie en aanleg def. bestrating  (planning afhankelijk van uitslag fauna onderzoeken)

Ontwerp
Voor het maken van het ontwerp van het openbaar gebied wat ontstaat met het slopen van De Wierd brengen wij graag de wensen van de bewoners/gebruikers in kaart. Dit doen wij door het (her)activeren van een bewonerspanel en het houden van een inloopbijeenkomst. Wij verzamelen de informatie van de bewoners en nemen dit waar mogelijk mee in het definitieve ontwerp. Zodra dit gaat spelen, ontvangt u hierover meer informatie.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dennis van Boven, projectleider van de gemeente Waalwijk. Hij is bereikbaar via dvanboven@waalwijk.nl. U kunt hem ook bereiken op (0416) 683 456.