Kavelinformatie

Overzicht van beschikbare kavels

Kavel Breedte (afgerond) Diepte (afgerond) Oppervlakte Bijzonderheden Kavelkaart
(voorzijde/achterzijde) (links/rechts)
1 25/15 48/39 873 m2
2 25/14 39/41 745 m2
3 15/13 41/49 850 m2
4 15/23 49/40 809 m2
5 14/21 40/36 671 m2
6 verkocht
7 verkocht
8 verkocht
9 verkocht
10 verkocht

De in bovenstaande tabel opgenomen maten zijn indicatief. Op dit moment wordt voor ieder kavel een aparte kavelkaart gemaakt. Indien hieruit blijkt dat maten niet kloppen, dan worden deze aangepast

In tegenstelling tot Waesgeerd-West ligt de prijs voor bouwkavels in De Rugt niet vast. Het staat u vrij om een bieding te doen. Daarbij geldt een richtprijs van € 295,-- per m², exclusief BTW en kosten koper. Dit laatste betekent dat de kosten voor o.a. de notaris en kadaster voor rekening zijn van de koper. De gemeente verkoopt bouwkavels alleen aan particulieren. Of u op dit moment binnen of buiten de gemeente Waalwijk woont of werkt is daarbij niet van belang. De verkoop verloopt op volgorde van aanmelding. Iedere persoon kan slecht één kavel kopen.

Wat mag ik bouwen?

Op deze bouwkavels in De Rugt mogen alleen vrijstaande woningen gebouwd worden. Uw ontwerp dient te voldoen aan de voorschriften uit het bestemmingsplan en aan het beeldkwaliteitsplan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “Bestemmingsplan en welstand”.

Optie

Wilt u voordat u een koopovereenkomst tekent het een en ander onderzoeken? Dan kunt u kosteloos een optie nemen op een bouwkavel.  Heeft u een optie dan heeft u drie maanden te tijd om u rustig de bouw- en wellicht ook financieringsmogelijkheden te verkennen zonder dat u bang hoeft te zijn dat de kavel verkocht wordt aan een ander.

Garantieregeling voor kopers

De garantieregeling houdt in dat een koper gedurende 6 maanden na de datum van ondertekening van de koopakte zonder kosten de koopovereenkomst mag ontbinden als deze er niet in slaagt om zijn eigen woning te verkopen. De gemeente heeft het recht om gedurende deze periode - waarin de woning is verkocht - toch door te gaan met nieuwe kandidaat-kopers. Als er in deze periode een andere koper wordt gevonden, dan krijgt de eerste koper de gelegenheid om de woning definitief te kopen, zonder verder voorbehoud van verkoop van de eigen woning.

Zelfbouwen in Waalwijk

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van het actuele aanbod van bouwkavels in De Rugt en de rest van de gemeente Waalwijk? Schrijf u dan online in voor de emailservice “Zelfbouwen in Waalwijk”. U krijgt dan automatisch bericht telkens als er iets wijzigt aan het kavelaanbod ergens in Waalwijk. Uiteraard kunt u zich hier ook zelf weer eenvoudig online voor uitschrijven als u hier geen behoefte meer aan heeft.

Te downloaden: