De Rugt


Aan de oostzijde van Waspik-Boven ligt De Rugt; een recent nieuwbouwwijkje met een geheel eigen karakter. Aan de zuidzijde van de Rugt liggen een tiental bouwkavels bestemd voor vrijstaande woningen

Meer informatie
Heeft u vragen over dit bijzondere nieuwbouwproject? Neem dan contact op met: Joost van der Heijden voor stedenbouwkundige zaken, tel. 0416 - 683 858, e-mail jvanderheijden@waalwijk.nl of Nikki Moolenschot, tel. 0416 - 683 829, e-mail nmoolenschot@waalwijk.nl.

Garantieregeling voor kopers
De garantieregeling houdt in dat een koper gedurende 6 maanden na de datum van ondertekening van de koopakte zonder kosten de koopovereenkomst mag ontbinden als deze er niet in slaagt om zijn eigen woning te verkopen. De gemeente heeft het recht om gedurende deze periode - waarin de woning is verkocht - toch door te gaan met nieuwe kandidaat-kopers. Als er in deze periode een andere koper wordt gevonden, dan krijgt de eerste koper de gelegenheid om de woning definitief te kopen, zonder verder voorbehoud van verkoop van de eigen woning.