De lachgas(t)

Op enkele middelbare scholen treedt De Lachgas(t) op in de Week van de Veiligheid. De Lachgas(t) vraagt aandacht voor de gevaren die samenhangen met het gebruik van lachgas. Samen met middelbare scholen vragen we aandacht voor dit onderwerp. Lachgas is de gangbare naam voor distikstofmonoxide (N2O). Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte en sterke roes. Vaak gaat de gebruiker de omgeving anders zien en klinken geluiden anders. Iemand kan lacherig worden, vandaar de naam ‘lach’gas.

Lachgas wordt geïnhaleerd door in en uit een ballon te ademen waar het lachgas in is gespoten.

Dit lachgas is sterk in opkomst, vooral bij de jeugd. We treffen ook in Waalwijk met grote regelmaat patronen aan waar dit lachgas in heeft gezeten. Vandaar dat de gemeente ervoor kiest om extra aandacht te besteden aan dit fenomeen.

Te downloaden: