D66

Mijn naam is Sheila Schuijffel. Ik ben 58 jaar en woon 42 jaar in Waalwijk. Ik ben getrouwd en heb een dochter die op dit moment in Tilburg studeert. Naast mijn raadswerk werk ik als programmaleider en leidinggevende bij een maatschappelijke organisatie in Tilburg. Daar help ik onder meer bibliotheken om hun rol als educatieve-maatschappelijke organisatie in hun gemeente in te vullen. Bibliotheken spelen een belangrijke rol in het verbeteren van basisvaardigheden van mensen, denk aan lezen en schrijven en digitale vaardigheden. 

Als geboren Nijmeegse ben ik inmiddels behoorlijk geaard in Waalwijk. Ik vind het belangrijk dat het in mijn gemeente goed gaat, met de inwoners en de ondernemers. Dat we er met elkaar een fijne plek van maken om te wonen, te werken, te leven. Waar mensen, jong en oud, de kansen krijgen die ze nodig hebben om een goede toekomst op te bouwen.

De woning-schaarste is echt een groot probleem voor onze inwoners. Jonge mensen vinden geen woning en zijn daardoor genoodzaakt hun volwassen leven uit te stellen. Ouderen blijven soms ongewild in hun grote woning, omdat er voor hen geen goede alternatieven zijn in hun eigen dorp of wijk. De doorstroming is vrijwel nul. Deze uitdaging moet de komende vier jaren echt aangepakt worden. Niet dat we in vier jaar de problemen definitief kunnen oplossen, maar er moet een duidelijke en voortvarende koers komen. Voor D66 Waalwijk betekent dit flink bouwen, voor alle doelgroepen en in alle kernen. Maar niet ongebreideld. Wij gaan, naast de verdere ontwikkeling van Landgoed Driessen, voor woningbouw op vrije plekken binnen de bebouwde contouren van onze gemeente. We behouden groen en vrije ruimte. Goed voor de biodiversiteit van onze natuur. Maar ook goed voor onze inwoners. Voldoende natuur en groen zijn noodzaak voor een gezond mentaal welzijn. Recreƫren en sporten in de openbare ruimte zijn nodig. En groene plekken in de wijk - mini-parkjes - stimuleren spontane ontmoeting en sociale cohesie.

Speerpunten

We gaan bouwen. In alle kernen en voor alle doelgroepen. Wij pleiten voor een voorrangsregel bij starterswoningen voor starters die de afgelopen vijf jaar in onze gemeente hebben (in)gewoond. We hebben aandacht voor de veranderingen, die de energietransitie met zich meebrengt. Wij kiezen voor een integrale aanpak.

Iedereen mag zichzelf zijn en voelt zich thuis in Waalwijk. Wij gaan voor een gemeente die verschillen overbrugt. Voor ongelijkheid, discriminatie en racisme is geen plaats. We schenken in 2023 extra aandacht aan het feit dat er 150 jaar geleden een einde kwam aan de slavernij. Vanuit de gemeente worden initiatieven ondersteund en wordt er budget beschikbaar gesteld.

Kinderen groeien gezond op en kunnen daarna zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk meedoen in onze samenleving. We gaan voor gezonde school- en sportkantines. En voor goed jongerenwerk voor al onze jongeren. Kinderen die zorg nodig hebben krijgen die op tijd. Zorg voor ouderen is gericht op de kwaliteit van leven. We actualiseren de woonzorgvisie. We waarderen vrijwilligers en zorgen ervoor dat mantelzorgers niet overbelast raken.

Sport verbindt en verbroedert. Kunst en cultuur maken creatief, zetten aan tot denken en geven kansen voor ontwikkeling en ontplooiing. Iedere Waalwijker, Sprang-Capellenaar en Waspikker heeft toegang tot sport, kunst en cultuur. Ongeacht leeftijd, achtergrond of inkomen. Sociaal-culturele centra als Zidewinde en Den Bolder blijven bestaan.

We offeren geen groen op aan nieuwe bedrijventerreinen. We zetten in op verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen en bedrijven die daar actief zijn. We gaan voor een kritisch en concreet vestigingsbeleid. We stimuleren bedrijvigheid die bijdraagt aan de sociaaleconomische ontwikkeling van onze gemeente.

Wij gaan voor beter openbaar vervoer, betere laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en een elektrische zorgshuttle naar ETZ Elisabeth Tilburg. Fietsers en wandelaars krijgen voorrang. Deelvervoer wordt gestimuleerd. We voorkomen sluipverkeer in Baardwijk en Waspik.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Meer informatie

Website: https://d66.nl/waalwijk/