D66

Waalwijk is een prachtige gemeente waar D66 trots op is.

Veel mensen delen hun trots, maar ook hun zorg met ons. D66 vindt het belangrijk dat mensen hun stem laten horen wanneer ze ergens iets van vinden. Inwonerparticipatie dragen wij een warm hart toe. D66 is een optimistische partij en kijkt graag met alle bewoners vooruit.

Goed wonen staat bij ons voorop

Goed wonen staat bij ons voorop. Zo willen wij de leegstand in de kernen terugdringen en er in de zomer wekelijkse festiviteiten organiseren. Voor jong en oud, zodat onze gemeente weer gaat bruisen en iedereen mee kan doen. Goed wonen dus, maar ook bewust en duurzaam wonen. Onze kinderen een goed en groen leven helpen opbouwen. Dat kan thuis en op onze scholen. Duurzaamheid zit niet alleen in zonnepanelen en windmolens, maar ook in de wijze waarop we met elkaar omgaan. Sociale duurzaamheid, waarbij iedereen gelijk is en we aandacht voor elkaar hebben.

D66 staat voor goed onderwijs

D66 staat voor goed onderwijs. Een veilige leeromgeving, waar kinderen zichzelf leren en mogen zijn. Waar diversiteit de gewoonste zaak van de wereld is. Waar fysieke veiligheid gegarandeerd wordt, bijvoorbeeld door aandacht voor pesten en schoolzwemmen. En waar docenten alle ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn: lesgeven.

D66 staat voor toegankelijke zorg

D66 vindt het belangrijk dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Werk – betaald of onbetaald - is volgens ons een belangrijke manier om deel te (blijven) nemen aan onze samenleving. Dat er niemand tussen wal en schip raakt. Geld, dat voor zorg en ondersteuning beschikbaar is, moet ten goede komen aan de mensen voor wie het bedoeld is. De toegang tot de gemeentelijke hulpverlening moet daarom zo laagdrempelig mogelijk zijn.

Goed en duurzaam wonen, goed onderwijs en goede zorg in Waalwijk. Dat kunt u van ons verwachten. Dat krijgt D66 voor elkaar.

Meer informatie: