Curtiusstraat, Roëllstraat, Sprenger van Eijkstr Van Bossestraat

Het riool in de Dr. Donker Curtiusstraat, Mr. Roëllstraat, Mr. Sprenger van Eijkstraat en Mr. Van Bossestraat is verouderd en wordt daarom binnenkort vervangen. Naast het vervangen van het riool vernieuwen we ook de bestrating en optimaliseren en vergroten we het groen.

Wat gaan we doen
* Het huidige riool wordt vervangen
* De bestaande rijbaan, parkeervakken en trottoirs worden opnieuw ingericht en indien mogelijk uitgebreid
* We verbeteren en vergroten de groenvoorzieningen
* Aanbrengen snelheid remmende maatregelen

Informatiebijeenkomst
Tijdens de voorbereiding van het project worden er door de gemeente Waalwijk informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bewoners van het plangebied en straten die er direct aan grenzen ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Tijdens deze informatieavonden kunt u meedenken over de toekomstige inrichting van uw straat.

Op 13 november heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waar een conceptontwerp besproken is met de aanwezigen. De aandachtspunten van aanwezige bewoners hebben wij meegenomen en verwerken wij, indien mogelijk, nu in een voorlopig ontwerp. In een volgende bijeenkomst presenteren wij dit ontwerp. Zodra de datum van deze bijeenkomst bekend is, informeren wij u hierover. De presentatie en het verslag van 13 november vindt u in de bijlage. 

Eerstvolgende informatiebijeenkomst
Nog niet bekend  

Ontwerp
In de bijlage vindt u het conceptontwerp.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jac Vermeer, via jvermeer@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.