Contact en nieuws

Heeft u vragen over het proces of andere zaken? Neem contact op via info@waalwijk.nl en vermeld in het onderwerp van de mail 'Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie'.

Verlenging reactietermijn

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli is de reactietermijn van de Concept Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie verlengd van 4 september naar 1 oktober 2020.

.