Contact en nieuws

Heeft u vragen over het proces of andere zaken? Neem contact op via info@waalwijk.nl en vermeld in het onderwerp van de mail 'Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie'.

Raadsbesluit Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie verplaatst naar januari 2021 

Inmiddels is het participatietraject afgerond. De planning was erop gericht om de Kadernota -met bijbehorende stukken- aan te bieden aan de raad op 9 december 2020. Deze planning is helaas te optimistisch gebleken. Er is een zeer uitvoerig en zorgvuldig participatieproces doorlopen waar veel inwoners hun bijdrage aan hebben geleverd. Hierbij is veel nieuwe informatie ontvangen. Om recht te doen aan de ingezette participatie, te komen tot een zorgvuldige behandeling van de reacties en om één en ander op een juiste wijze te verwerken, is meer tijd nodig. De Kadernota (met bijbehorende stukken) wordt dan ook pas in januari 2021 voor besluitvorming aangeboden aan de raad.

Verlenging reactietermijn

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli is de reactietermijn van de Concept Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie verlengd van 4 september naar 1 oktober 2020.

Raadsbijeenkomst 7 oktober

Op woensdag 7 oktober vindt er een raadsbijeenkomst plaats over de Concept Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie. Via deze link is de vergadering live te volgen. Hier vindt u ook de agenda en de stukken en -later- het verslag. De vergadering is alleen live te bekijken, de opname is naderhand niet meer online terug te kijken.

Voordat de raad eind dit jaar een besluit neemt over de grootschalige opwek van wind- en zonne-energie, hoort de raad graag rechtstreeks uw mening over het plaatsen van windmolens en zonnevelden binnen de gemeente. De raad neemt hetgeen er in het Forum besproken wordt mee in zijn besluit over de Concept Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie.