Concept kadernota grootschalige opwek van duurzame energie

Praat mee over het opwekken van duurzame energie

Het klimaat verandert en steeds vaker zien we de gevolgen daarvan. Denk aan extreme hitte, heftige regenval en droogte. Om te voorkomen dat de temperatuur verder stijgt, hebben Nederland en 194 andere landen klimaatafspraken gemaakt. In deze afspraken staat dat we onze CO­2-uitstoot sterk moeten verminderen voor 2030. De gemeente Waalwijk heeft deze ambitie ook in haar visie Duurzaam Waalwijk 2030 staan.

De gemeente Waalwijk maakt daarom nu plannen om duurzame energie* op te wekken. Hiervoor heeft de gemeente een concept kadernota gemaakt. Daarin beschrijven we welke mogelijkheden er zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie met windmolens en zonnepanelen. Ook komt in de kadernota te staan onder welke voorwaarden grootschalige energieopwekking acceptabel is. De kadernota is nog niet klaar. Het is een concept.

Om de kadernota af te maken, hebben we de hulp nodig van onze inwoners en andere betrokkenen. We willen ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame energie en zorgen dat onze inwoners hier ook de vruchten van plukken. Graag horen wij dus van u wat u van de concept kadernota vindt. De reacties die worden opgehaald, bepalen mede de verdere invulling van de ‘Kadernota grootschalige opwek duurzame energie’.

Hoe kunt u meepraten?

U kunt op verschillende manieren uw mening geven!

De enquête is (tijdelijk) offline gehaald. 

Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over de Kadernota grootschalige opwek duurzame energie en het participatietraject:

Waarom een kadernota?

Downloads

Hoe kunt u meepraten?

Contact en nieuws

Veel gestelde vragen