Concept Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie

Klik hier voor de vragenlijst

Het klimaat verandert en steeds vaker zien we de gevolgen daarvan. Denk aan extreme hitte, heftige regenval en droogte. Om te voorkomen dat de temperatuur verder stijgt, hebben Nederland en 194 andere landen klimaatafspraken gemaakt. In deze afspraken staat dat we onze CO­2-uitstoot sterk moeten verminderen vóór 2030. De gemeente Waalwijk heeft deze ambitie ook in haar visie Duurzaam Waalwijk 2030 staan.

De gemeente Waalwijk maakt daarom nu plannen om duurzame energie op te wekken. Duurzame energie is energie van bronnen die nooit opraken (zoals zon, wind en water) én niet schadelijk zijn voor het milieu. Hiervoor heeft de gemeente een concept kadernota gemaakt. Daarin beschrijven we welke mogelijkheden er zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie met windmolens en zonnepanelen. Ook komt in de kadernota te staan onder welke voorwaarden grootschalige energieopwekking acceptabel is. De kadernota is nog niet klaar. Het is een concept.

Praat mee over het opwekken van duurzame energie

Om de kadernota af te maken, hebben we de hulp nodig van onze inwoners en andere betrokkenen. We willen ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame energie en zorgen dat onze inwoners hier ook de vruchten van plukken. Graag horen wij dus van u wat u van de concept kadernota vindt. De reacties die worden opgehaald, bepalen mede de verdere invulling van de ‘Kadernota grootschalige opwek duurzame energie’.

Ieder huishouden in de gemeente Waalwijk krijgt eind augustus een uitnodiging per post. In deze uitnodiging vragen wij u een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst vindt u hier: 

Klik hier voor de vragenlijst

Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie over de kadernota en hoe u mee kunt praten.

Waarom een kadernota?

Waarom een kadernota?


Mogelijkheden en voorwaarden grootschalige opwek duurzame energie.

Downloads

Downloads


Belangrijke documenten.

Hoe kunt u meepraten?

Hoe kunt u meepraten?


Reageren op de kadernota.

Contact en nieuws

Contact en nieuws


Heeft u ideeën, suggesties of vragen? neem contact op. 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Overzicht met vragen en antwoorden kadernota.