concept kadernota grootschalige opwek duurzame energie

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de concept kadernota “grootschalige opwek duurzame energie” vanaf 1 mei 2020 tot 1 oktober 2020 ter inzage ligt.

In de visie Waalwijk duurzaam 2030 staat onze ambitie om in 2030 50% van het energieverbruik in Waalwijk duurzaam op te wekken. De gemeente Waalwijk heeft nu gebieden in kaart gebracht die ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie (zon en wind). De voorwaarden waaronder grootschalige energieopwekking mogelijk en acceptabel is, zijn vastgelegd in de concept kadernota. De gemeenteraad van Waalwijk heeft op 6 februari 2020 kennis genomen van de concept kadernota en besloten om deze vrij te geven voor een consultatie en participatie traject.

Het traject bestaat uit twee onderdelen:

  1. De mogelijkheid om schriftelijk een mening kenbaar te maken (consultatie). Dit onderdeel start 1 mei en loopt tot 1 oktober; en
  2. Een interactief proces waarbij u wordt benaderd met informatie en input gevraagd over nog in te vullen onderdelen van de kadernota, zoals het participeren in grootschalige opwek projecten. Dit onderdeel start 1 juni en loopt ook tot 1 oktober.

Tijdens de consultatie periode kunt u schriftelijk uw mening geven over de concept kadernota. De gemeente weegt de reacties en de input van het interactieve proces af en neemt ze mee bij het opstellen van de definitieve kadernota.

De concept kadernota kunt u tijdens openingstijden inzien bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk). Tevens kunt u de kadernota hieronder downloaden.

Reactie sturen

Uw reactie kunt u sturen naar het college van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk met als onderwerp ‘concept kadernota grootschalige opwek duurzame energie’. Ook het indienen van een reactie per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl  en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via http://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen_3901 .

Wij vragen u in de onderwerpregel van uw e-mail het volgende nummer te vermelden: 2020-027163.