Computervisualisatie windturbines op industrieterrein Haven 8

In 2012 heeft de gemeenteraad van Waalwijk besloten een zoekgebied voor windenergie aan te wijzen. In 2018 is besloten om de mogelijkheden op industrieterrein Haven 8 verder uit te werken.

Zie: https://youtu.be/C4HRNbS6HwU

Deze animatie toont een zo realistisch mogelijk beeld van een toekomstige situatie. Een visualisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse landschapsperspectieven en exacte afmetingen. Het toont de juiste verhoudingen van de hoogte, diameter- en snelheid van de rotorbladen van de windturbine in relatie tot de omgeving.