ChristenUnie

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Verkiezingen gaan dus over onszelf en over de manier van hoe wij willen samenleven.

Politiek moet ook over mensen gaan. Over wat mensen mogen denken. Politiek moet de ruimte bieden waarbinnen mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen en ruimte voor vrijheid van geloof en overtuiging. Ruimte ook die mensen aanspoort tot initiatief, maatschappelijke betrokkenheid en naastenliefde.

De ChristenUnie heeft oog voor de mens en voor die ruimte. Ze richt zich in haar visie op het samenleven met elkaar, omdat wij geloven dat mensen door God geschapen aan elkaar gegeven zijn om in liefde samen te leven volgens zijn bedoeling. De ChristenUnie vertaalt bovenstaande in haar politiek en dat betekent dat iedereen:

  • onderdeel is van de schepping;
  • meetelt en waardevol is;
  • door eigen initiatief investeert in zijn of haar medemens en leefomgeving;
  • opkomt voor vrede, vrijheid en veiligheid.

De ChristenUnie maakt werk van wat geloof voor mensen betekent en die betekenis willen ze in de politiek vormgeven door de zwakken te beschermen, de liefde van God voor deze wereld door te geven en voor te leven aan iedereen. Dit houdt in dat de ChristenUnie:

  • de Waalwijkse jeugd en jonge gezinnen ruimte geeft voor de inzet van hun talenten en het werken aan een duurzame toekomst;
  • wil dat iedereen kan werken, betaald en vrijwillig, en op tijd mag rusten;
  • de Waalwijkse ouderen ruimte geeft voor de inzet van hun talent om daarmee inhoud te geven aan een waardevol leven.

Waardeert u als kiezer deze vorm van politiek bedrijven stem dan op 21 maart 2018 op een van onze kandidaten op lijst 7.

Meer informatie:


Lijsttrekker Jan van Groos


Van links naar rechts: Willem van Veelen, Sjany Metz en lijsttrekker Jan van Groos