CDA

Mijn naam is Ruud Spohr, lijsttrekker van CDA Waalwijk, getrouwd, 4 kinderen en woonachtig in Sprang-Capelle. In het dagelijks leven werk ik als jurist in het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik voorzitter van Stichting Cultureel Centrum Zidewinde in Sprang-Capelle. Samen met veel enthousiaste CDA-ers zet ik mij vanuit mijn christelijke levensovertuiging in voor deze gemeente. Aandacht voor elkaar en dus omzien naar je naaste, daar gaat het om!

CDA Waalwijk kies je verder omdat wij aandacht hebben voor iedereen die het moeilijk heeft in de samenleving, voor inclusiviteit willen investeren, omdat wij verantwoord met het milieu willen omgaan, voor economische groei zijn, maar ook voor een verantwoorde inzet van de opbrengsten daarvan in de samenleving.  Wij willen zo snel mogelijk de woningnood verminderen door creatieve ideeën en maken ons sterk voor goede voorzieningen in de kernen Sprang-Capelle en Waspik. Extra aandacht is nodig voor betaalbare jeugdzorg en ouderenzorg. Ouderen, die de gemeente via hun computer niet goed kunnen vinden, moeten bij een gemeenteloket worden geholpen. Wonen en fijn leven in een leefbare, groene, goed onderhouden wijk, waar politie boa’s zichtbaar op veiligheid  toezien, vinden wij belangrijk. In het buitengebied is vooral meer aandacht en inzet voor veiligheid nodig.

Speerpunten

Meer woningen bouwen

CDA Waalwijk wil meer en sneller betaalbare en duurzame woningen bouwen om de huidige woningnood op te lossen. Tijdelijke woningen, tiny houses en meer hoogbouw in Waalwijk kunnen starters, woningzoekers met een kleine portemonnee en senioren snel aan een woning helpen. Aangezien projectontwikkelaars de huizenprijzen niet langer mogen bepalen en daardoor de woningmarkt verstoren, wil CDA Waalwijk een bewoningsplicht invoeren.

Meer aandacht voor leefbaarheid in de wijken

CDA Waalwijk wil investeren in meer leefbaarheid in de wijken. Dit betekent meer water, groenstroken en groene gebieden in wijken, betere onkruidbestrijding, parkeerplaatsen aan de rand van wijken, minder auto’s in de wijk en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. In Waalwijk-centrum wil CDA Waalwijk voor bewoners meer eigen parkeerplaatsen. Kosten voor parkeren in Waalwijk-centrum moeten fors omlaag.

Meer aandacht voor goede zorg dichtbij

Er moeten meer en betere voorzieningen komen in de kernen Sprang-Capelle en Waspik, bijvoorbeeld  modernisering van sporthallen, instandhouding van voldoende winkels, meer zorg, maatschappelijke instellingen en een extra overheidsloket.

Beter vervoer naar en in de kernen

Door betere verbindingen in en naar de kernen aanvullend op bestaand openbaar vervoer, een boodschappendienst, een wijkbus of vergelijkbare oplossingen moet de mobiliteit van inwoners in de kernen worden verhoogd, zodat inwoners kunnen blijven wonen in hun eigen dorp. Smart mobility, het op digitale basis organiseren en inschakelen van vervoer, moet daarbij helpen.

Bestrijding van armoede, goede schuldhulpverlening en meer inzet op hulp aan werkzoekenden

CDA Waalwijk wil een daadkrachtige en actieve aanpak van het armoedebeleid in onze gemeente, met name door actieve schuldhulpverlening en een beter participatiebeleid.

Samen naar een duurzame samenleving

Vanuit haar kernwaarden staat CDA Waalwijk voor het rentmeesterschap van deze aarde en dus voor duurzaamheid. Gelet op de klimaatverandering streeft ook CDA Waalwijk naar gepaste (haalbaar en betaalbaar) duurzaamheidsmaatregelen en dus naar een verstandig en afgewogen energietransitie.

CDA Waalwijk,

#AandachtVoorElkaar.

Meer informatie

Website: http://www.cda.nl/waalwijk