Cameratoezicht

Cameratoezicht op openbare plaatsen

Gemeente Waalwijk mag camera’s op openbare plaatsen hangen om de openbare orde te handhaven. Openbare plaatsen zijn gebieden die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals uitgaanscentra, wegen en pleinen. Er gelden wel enkele voorwaarden omtrent het cameratoezicht.

Voorwaarden cameratoezicht gemeente Waalwijk

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • Minder vergaande maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de openbare orde te handhaven.
  • De inzet van camera’s staat niet op zichzelf, maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen. Zoals (betere) straatverlichting of toezicht op straat.
  • De gemeente moet mensen informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes. 
  • Nemen de camera's ook geluid op? Of worden er op een andere manier geluidsopnames gemaakt? Dan moet de gemeente mensen daarover ook informeren.
  • De gemeente mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren. Behalve als er concrete vermoedens zijn dat er strafbare feiten op de camerabeelden staan. Dan mogen de beelden worden gebruikt om die strafbare feiten op te sporen.
  • De gemeente moet een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren. Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en daarna maatregelen te kunnen nemen en de risico’s te verkleinen.

Afwegingen

Cameratoezicht heeft in Waalwijk een groot draagvlak onder burgers en ondernemers. Slachtoffers van overvallen en inbraken vragen om cameratoezicht en voelen zich daardoor veel veiliger. Cameratoezicht is maatwerk. Niet alleen vergt de inzet een scherp oog voor de proportionaliteit (hoe ernstig is de problematiek) en de subsidiariteit (kan het gewenste resultaat ook met andere instrumenten bereikt worden?), ook de privacy en de inzet van financiële middelen vragen scherpe keuzes. Bij ieder cameraproject vindt zorgvuldig afweging plaats of inzet van het instrument noodzakelijk is.

Cameratoezicht is dus toegestaan, mits ter beveiliging van eigendommen. Als uw buurman/buurvrouw dus camera’s geplaatst heeft met als doel om de eigendommen te beschermen (dus woning, auto etc.) dan hebben wij daar geen problemen mee. Ook niet wanneer daarmee een stukje van de openbare ruimte wordt gefilmd. Mocht in uw geval ook uw woning gefilmd worden (of u vermoed dit), en u heeft daar problemen mee, dan kunt u hierover zelf in gesprek gaan met de buren. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zelf juridische stappen overwegen. Dit is een civiele zaak waarin de gemeente geen partij is.

Privacy

Het Team Technisch Toezicht van de politie bekijkt als enige de beelden. Opnames worden maximaal 28 dagen bewaard. Beelden waarop strafbare feiten zijn vastgelegd en de beelden voor de opsporing en vervolging van verdachten mogen langer bewaard worden. De gemeente en andere partijen hebben geen toegang tot de beelden.

Kaart waar de camera's in de openbare ruimte zijn geplaatst.

Beelden opvragen

Particulieren kunnen bij gemeente Waalwijk geen beelden opvragen. Bent u slachtoffer van criminaliteit en vermoedt u dat er mogelijk beelden van zijn, geef dit dan aan bij uw aangifte. Het politiebureau kan bij het Team Technisch Toezicht de eventueel opgeslagen beelden opvragen.
Voor vragen over mogelijk opgeslagen politiebeelden kunt u contact opnemen met de politie via 0900 - 8844 of ga naar het politiebureau bij u in de buurt.

Regels en informatie