Buurtnatuur en water

Het fonds Buurtnatuur en buurtwater ondersteunt kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn natuurspeelplaatsen, geveltuintjes, stadslandbouw of de aanleg van groene daken. Subsidie kan worden aangevraagd door natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers. Op de website van de provincie Noord-Brabant leest u meer over het fonds.