Burgerparticipatie

Er wordt al veel gedaan door inwoners, vrijwilligers in de gemeente Waalwijk. Daar zijn we trots op en dit willen we graag behouden. Gemeente Waalwijk streeft ernaar zoveel mogelijk ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven van inwoners. In 2015 heeft het college een notitie Burgerparticipatie vastgesteld waarin is bepaald met welke instrumenten we aan burgerparticipatie werken. Begin 2017 is de notitie geëvalueerd en is er een nieuwe notitie Burgerparticipatie voor 2017 en 2018 vastgesteld. Dit betekent o.a. dat er een vervolg komt op het inwonerspanel Sprekend Waalwijk en het Beste Idee van Waalwijk. Ook gaan we aan de slag met Waalwijk werkt aan parels, een Buurt(s)top, Kindertop en Jongerentop. Meer informatie lees je in Evaluatie en notitie Burgerparticipatie 2017 2018.

Benieuwd naar wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd in burgerparticipatie? Met trots tonen wij de Glossy Burgerparticipatie ‘Trots op Waalwijk’ welke is gemaakt door inwoners van gemeente Waalwijk, namelijk de vrijwilligers van de wijkkrant. Zij hebben deze glossy in tekst, opmaak en foto’s samengesteld. De Glossy laat zien dat er vele mogelijkheden en inwoners zijn die een bijdrage leveren om gemeente Waalwijk nog mooier te maken.

Ontmoeten doe je samen

Ontmoeten doe je samen

De samenleving verandert. Samen staan we voor de uitdaging om ontmoetings- en dienstenvoorzieningen in de wijk te creëren die ertoe bijdragen dat meer mensen zelfstandig  kunnen blijven wonen en meer (ook kwetsbare) mensen kunnen meedoen in de samenleving.

Wijkcoördinatoren

Wijkcoördinatoren

De wijkcoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners in de wijk.

Wijkbudget

Wijkbudget / Subsidie

Om initiatieven van inwoners te stimuleren en goede voorzieningen te creëren is er financiële ondersteuning mogelijk via een bijdrage uit het wijkbudget of via subsidie.

Krachttoer

Krachttoer

In mei en juni 2016 reed de Krachttoerbus ‘Waalwijk voor elkaar’ door de gemeente Waalwijk.

Burgerinitiatief bij Raad

Burgerinitiatief bij Raad

Wilt u een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen, dan kunt u hiervoor een zogeheten burgerinitiatief indienen.

Inwonerspanel

Inwonerspanel

Sinds januari 2016 heeft de gemeente Waalwijk een digitaal inwonerspanel Sprekend Waalwijk. Doet u ook mee?

Bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven

Er zijn al diverse bewonersinitiatieven, zoals buurtpreventieteams, zwerfafvalpakkers, buurtbemiddelaars, adoptiegroen, adoptiespeeltuinen. Wilt u ook meedoen?

Beste Idee van Waalwijk

Beste idee van Waalwijk

De gemeente Waalwijk organiseert één keer per jaar het Beste Idee van Waalwijk.

Wijkwethouders

Wijkwethouders

De wijkwethouders brengen diverse keren per jaar een bezoek aan hun wijk.

Wijkbijeenkomsten en wijkkaarten

Wijkbijeenkomsten en wijkkaarten

Tijdens wijkbijeenkomsten bepalen we samen met de inwoners de belangrijkste ontwikkelpunten en acties in de wijk.

Facebookpagina van uw wijk!

Facebookpagina van uw wijk!

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers in een wijk meepraten en meedoen. Onder andere via Facebookpagina's zoeken wij het contact met de wijk.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Informatie voor Waalwijkse vrijwilligers.