Burgerparticipatie

Er wordt al veel gedaan door inwoners, vrijwilligers in de gemeente Waalwijk. Daar zijn we trots op en dit willen we graag behouden. Gemeente Waalwijk streeft ernaar zoveel mogelijk ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven van inwoners. In 2015 heeft het college een notitie Burgerparticipatie vastgesteld waarin is bepaald met welke instrumenten we aan burgerparticipatie werken. Begin 2017 is de notitie geëvalueerd en is er een nieuwe notitie Burgerparticipatie voor 2017 en 2018 vastgesteld. Meer informatie lees je in Evaluatie en notitie Burgerparticipatie 2017 2018.

Ontmoeten doe je samen

Ontmoeten doe je samen

De samenleving verandert. Samen staan we voor de uitdaging om ontmoetings- en dienstenvoorzieningen in de wijk te creëren die ertoe bijdragen dat meer mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en meer (ook kwetsbare) mensen kunnen meedoen in de samenleving.

Wijkwethouders

Wijkwethouders

De wijkwethouders brengen diverse keren per jaar een bezoek aan hun wijk.

Wijkbudget

Wijkbudget / Subsidie

Om initiatieven van inwoners te stimuleren en goede voorzieningen te creëren is er financiële ondersteuning mogelijk via een bijdrage uit het wijkbudget of via subsidie.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Informatie voor Waalwijkse vrijwilligers.

Waalwijkse Lab's

Waalwijkse Lab's

Samen werken aan de toekomst van de gemeente Waalwijk. Van meepraten naar meedoen. Samen ontwikkelen. Dat doen we in een Waalwijks LAB. Doe jij ook mee?

Wijkadviseurs

Wijkadviseurs

De wijkadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners in de wijk.

Bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven

Er zijn al diverse bewonersinitiatieven, zoals buurtpreventieteams, zwerfafvalpakkers, buurtbemiddelaars, adoptiegroen, adoptiespeeltuinen. Wilt u ook meedoen?

Burgerinitiatief bij Raad

Burgerinitiatief bij Raad

Wilt u een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen, dan kunt u hiervoor een zogeheten burgerinitiatief indienen.

Inwonerspanel

Inwonerspanel

Sinds januari 2016 heeft de gemeente Waalwijk een digitaal inwonerspanel Sprekend Waalwijk. Doet u ook mee?

Facebookpagina van uw wijk!

Facebookpagina van uw wijk!

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers in een wijk meepraten en meedoen. Onder andere via Facebookpagina's zoeken wij het contact met de wijk.