Burgemeester van Prooijenstraat

Een aantal bewoners uit de Burgemeester van Prooijenstraat liet ons weten meer groen in de straat te willen. Samen met deze bewoners hebben wij de wensen en mogelijkheden besproken en inmiddels ligt er een ontwerp dat wij graag met u delen.

Uitgangspunt

De wens vanuit de bewoners was vooral meer bomen in de straat. Het beleid van de gemeente Waalwijk is dat bomen voldoende ondergrondse groeimogelijkheden moeten hebben. De wortels zoeken anders buiten de groeiplaats om naar voedsel en water wat schade aan de bestrating en riolering kan veroorzaken.

De beschikbare ruimte in de Burgemeester van Prooijenstraat is beperkt. Veel grote bomen is daarom niet mogelijk. We hebben daarom gezocht naar wat kleinere boomsoorten.

Wat gaan we doen

In het kort gaan wij het volgende aanplanten:
• Amelanchier Lamarckii (krentenboompjes)
Waar mogelijk komen deze in de wadi’s (groene goten)  langs de oostzijde van de straat. Hoogte 300/350 cm.
• Platanus orientalis minaret
Deze komen aan het begin van de straat aan de westzijde en aan het einde van de straat. De huidige verharding wordt vervangen door plantsoen.
• Acer rubrum scanlon
Waar mogelijk komen deze tussen de Platanus orientalis minarets. De huidige verharding wordt vervangen door plantsoen.

Ontwerp

In de bijlage vindt u het ontwerp, inclusief afbeeldingen van de voorgestelde bomen.

Planning

Het plantseizoen loopt van november t/m maart. Ons streven is om nog voor het einde van het plantseizoen in ieder geval de krentenboompjes te planten. De rest van de bomen verwachten wij in november van dit jaar aan te planten. Via de website houden wij u op de hoogte.

Staan de plannen al vast

Nee, de plannen staan nog niet vast. Het ontwerp ligt tot en met 24 februari 2019 ter inzage bij de balie van het stadshuis in Waalwijk en vindt u in de bijlage. Tot die tijd bent u in de gelegenheid om opmerkingen door te geven, bij voorkeur per email: jvermeer@waalwijk.nl. Afhankelijk van eventuele opmerkingen gaan we kijken of wij de plannen nog aanpassen en wanneer we kunnen starten met de aanplanting.  

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jac Vermeer, via jvermeer@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.