Budgetsubsidie

Budgetsubsidie wordt verstrekt aan grotere professionele organisaties. Zij krijgen een budgetsubsidie voor één of meerdere jaren waaraan te leveren activiteiten en prestatieafspraken zijn gekoppeld. Theater De Leest of Contour de Twern zijn daar voorbeelden van.

Het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen dient u voor 1 mei voor het nieuwe subsidiejaar bij de gemeente indienen. Na afloop van het subsidiejaar dient u de subsidie boven de 10.000 euro voor 1 mei verantwoorden.

Subsidie online aanvragen

Subsidie online vaststellen