Bouwsteen voor gezondheid

Het belang van gezondheid als verbinding tussen het sociale en ruimtelijke domein, neemt steeds meer toe. In de nieuwe Omgevingswet maakt het onderwerp gezonde fysieke leefomgeving deel uit van de maatschappelijke doelen van de wet.

Het bestaande gezondheidsbeleid richt zich voornamelijk op de sociale aspecten van gezondheid. Voor de omgevingsvisie was een vertaling nodig van het gezondheidsbeleid naar de fysieke leefomgeving. Gezondheid is onder de Omgevingswet namelijk een nieuwe invalshoek in het ruimtelijk domein.

Resultaat 

Op 12-11-2021 is de bouwsteen ‘gezonde fysieke leefomgeving’ vastgesteld. Het doel van de bouwsteen is om in de gemeentelijke omgevingsvisie een beleidsbasis te leggen voor het onderwerp gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving.

Deze bouwsteen wordt gebruikt als een belangrijk ingrediënt om onze ambitie, doelen en uitgangspunten voor het onderwerp gezondheid een plek te geven in de Omgevingsvisie 2.0.

Vervolg

De Omgevingsvisie 1.5 is een opmaat naar de Omgevingsvisie (2.0). De omgevingsvisie is de strategische (middel)lange-termijn visie voor de gehele fysieke leefomgeving. Aspecten zoals ruimte, bodem, water, natuur, landschap en cultureel erfgoed moeten hierin integraal en in samenhang met elkaar worden opgenomen. In 2022 gaat gemeente Waalwijk aan de slag met de ontwikkeling van de definitieve omgevingsvisie.