Bouwkavels Lommerrijk

Landgoed Driessen blijft zich uitbreiden. Het nieuwste plandeel is Lommerrijk. Westelijk van de Burgemeester de Geusstraat  worden in een ruimte en groene omgeving in totaal ruim 200 woningen gebouwd. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven nemen hier het grootste deel van voor hun rekening. Maar aan de zuidzijde is ook ruimte voor enkele particuliere bouwkavels. In totaal gaat het om zes kavels, gelegen aan de Burgemeester de Geusstraat. Deze bouwkavels enkel verkocht  worden aan particulieren. Kopers mogen ook buiten de gemeente wonen of werken.


Tussen de kavels en de Burgemeester de Geusstraat komen een trottoir een groenstrook met daarin enkele parkeervakken te liggen. Gedacht wordt aan de aanleg van een wadi. De definitieve inrichting van het openbaar gebied kan echter wijzigen, afhankelijk van onder andere de ligging van inritten.

 

Afmeting en prijzen
Kavel nr. Breedte
(afgerond)
Diepte
(afgerond)
Oppervlakte

Richtprijs
(exclusief BTW en ‘kosten koper’)

1 17,6 m 29,5 m 520 m2 € 166.400,-
2 17,6 m 29,5 m 520 m2 € 166.400,-
3 17,6 m 29,5 m 520 m2 € 166.400,-
4 17,6 m 29,5 m 520 m2 € 166.400,-
5 17,6 m 29,5 m 520 m2 € 166.400,-
6 17,6 m 32,2 m 612 m2 € 195.840,-

Verkoop vindt plaats via een procedure van inschrijving aan de hoogstbiedende. Voor het berekenen van de richtprijs is uitgegaan van een bedrag van € 320,- per vierkante meter. Houdt u er bij het bepalen van uw bod wel rekening meer dat dit exclusief 21% BTW en ‘kosten koper’ is. Dit laatste betekent dat de bijkomende kosten voor onder andere de notaris en het kadaster voor rekening van de koper zijn.

Inschrijfprocedure

Heeft u interesse? Deelname is alleen mogelijk door gebruik van het deelnameformulier. Dit formulier staat samen met het reglement van bieding, gunning, verkoop en levering bij de downloads onderaan deze pagina.

Het deelnameformulier dient uiterlijk vrijdag 7 juni, volledig ingevuld en ondertekend, te zijn ontvangen door Meewis Notarissen aan de Burgemeester van Coothstraat 34a in Waalwijk. U kunt het formulier hiertoe aangetekend verzenden (met bericht van ontvangst). Een andere mogelijkheid is om het tijdens kantooruren af te geven op het kantoor van de notaris.
 

Koopovereenkomst en ontbindende voorwaarden

Blijkt u de hoogste bieder te zijn, dan gaat de gemeente met u in gesprek over het sluiten van een is koopovereenkomst. U sluit deze altijd met een voorbehoud van financiering. Ook kunnen kopers gebruik maken van een garantieregeling: wie zijn huidige woning niet binnen 6 maanden na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst verkoopt, mag de koop ontbinden zonder dat hier verder kosten aan verbonden zijn.

Bouwrijpe grond

De kavels worden bouwrijp geleverd. Daarin is begrepen een aansluiting op de gemeentelijke riolering voor de afvoer van vuil water afkomstig uit de woning (douche, toilet, etc.). Tevens inbegrepen in de prijs is per kavel één uitrit met een maximale breedte van 4 meter op de openbare weg. Kopers mogen zelf kiezen aan welke kant van de woning deze inrit komt te liggen. Meer dan één inrit is niet toegestaan.

De grond en het grondwater zijn onderzocht op eventuele verontreiniging. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat de kavels geschikt zijn voor de bestemming wonen. De samenstelling van het grondwater is zodanig dat wordt geadviseerd geen grondwater op te pompen voor eigen gebruik en de woning niet te voorzien van een kruipruimte.