Bouwkavels Lommerrijk

Landgoed Driessen blijft zich uitbreiden. Het nieuwste plandeel is Lommerrijk. Westelijk van de Burgemeester de Geusstraat  worden in een ruimte en groene omgeving in totaal ruim 200 woningen gebouwd. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven nemen hier het grootste deel van voor hun rekening. Maar aan de zuidzijde is ook ruimte voor enkele particuliere bouwkavels. In totaal gaat het om zes kavels, gelegen aan de Burgemeester de Geusstraat.

Verkoop heeft plaatsgevonden via een procedure van inschrijving aan de hoogstbiedende. De biedingstermijn liep tot begin juni. Op alle kavels is veelvuldig geboden. Medio juni zijn de enveloppen door de notaris geopend. De hoogstbiedenden hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad. Op dit moment zijn er dus geen bouwkavels meer te koop in Lommerrijk!

.


Tussen de kavels en de Burgemeester de Geusstraat komen een trottoir een groenstrook met daarin enkele parkeervakken te liggen. Gedacht wordt aan de aanleg van een wadi. De definitieve inrichting van het openbaar gebied kan echter wijzigen, afhankelijk van onder andere de ligging van inritten.

Met de hoogstbiedenden wordt een gesprek gepland om de volgende stappen en eventuele vragen te bespreken.

Koopovereenkomst en ontbindende voorwaarden

Komt u in aanmerking voor een bouwkavel, dan gaat de gemeente met u in gesprek over het sluiten van een is koopovereenkomst. Op grond van het reglement heeft u 16 weken tijd om te besluiten deze al dan niet aan te gaan.

U sluit een koopovereenkomst altijd onder voorbehoud van financiering. Ook kunnen kopers gebruik maken van een garantieregeling: wie zijn huidige woning niet binnen 6 maanden na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst verkoopt, mag de koop ontbinden zonder dat hier verder kosten aan verbonden zijn.

Bouwrijpe grond

De kavels worden bouwrijp geleverd. Daarin is begrepen een aansluiting op de gemeentelijke riolering voor de afvoer van vuil water afkomstig uit de woning (douche, toilet, etc.). Tevens inbegrepen in de prijs is per kavel één uitrit met een maximale breedte van 4 meter op de openbare weg. Kopers mogen zelf kiezen aan welke kant van de woning deze inrit komt te liggen. Meer dan één inrit is niet toegestaan.

De grond en het grondwater zijn onderzocht op eventuele verontreiniging. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat de kavels geschikt zijn voor de bestemming wonen. De samenstelling van het grondwater is zodanig dat wordt geadviseerd geen grondwater op te pompen voor eigen gebruik en de woning niet te voorzien van een kruipruimte. Een sonderingsonderzoek (draagkracht) is niet verricht.