Bouwen

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen

In sommige gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor uw (ver)bouw(ing). U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Kijk hier of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen. Ook kunt u hier ruimtelijke plannen bekijken.

Uitweg (aanleg of wijzigen)

Uitweg (aanleg of wijzigen)

U kunt niet zomaar een uitweg aanleggen of wijzigen. Kijk vooraf of een vergunning nodig is.

Slopen en asbest verwijderen

Slopen en asbest verwijderen

Wanneer heeft u een sloopvergunning nodig en wanneer is een melding voldoende? En wat zijn de regels m.b.t. asbest verwijderen.

Start- en gereedmelding bouwwerkzaamheden

Start- en gereedmelding bouwwerkzaamheden

Geef de start van uw bouwwerkzaamheden door en meld het als u gereed bent. 

Welstand

Welstand

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

Monumenten

Monumenten

Een bouwwerk kan een monumentale status bezitten of verkrijgen. Welke consequenties dit voor u ka hebben leest u hier.

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning is de verzamelnaam voor een aantal vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu zoals het (ver) bouwen van een woning of bedrijf.

Kappen van bomen

Kappen van bomen

U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor het kappen van een boom. Ook zeer drastisch snoeien valt onder kappen.

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een bouwvergunning is.