Bomen en kapvergunning

Kapvergunning

Waardevolle bomen willen we beschermen. Hiermee bedoelen we niet alleen gemeentelijke bomen, maar ook waardevolle bomen op privéterreinen. Deze dragen namelijk ook veel bij aan de leefbaarheid, herkenbaarheid en het groene aanzicht van de gemeente. Voor deze bomen geldt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, als u ze wilt weghalen of ingrijpend snoeien.

De waardevolle bomen op privéterreinen zijn in beeld gebracht op de interactieve kaart Daar is te zien om welke bomen het gaat. Er worden individuele bomen aangegeven (groene rondjes) en gebieden met waardevolle bomen (groen gearceerde gedeelten). Andere bomen op privéterreinen mogen zonder vergunning worden gekapt. Meer informatie over het kappen van bomen op privéterreinen.

Voor het kappen van gemeentelijke bomen hanteren we een vaste werkwijze

Bomenbeleid “Bomen laten Waalwijk leven!” 

Het doel van het bomenbeleidsplan ‘Bomen laten Waalwijk leven!’ is het zorgen voor een toekomstbestendig bomenbestand. Dit betekent aan de ene kant dat de bomen gezond oud kunnen worden waardoor ze jarenlang bijdragen aan een kwalitatieve woon- en werkomgeving, biodiversiteit en klimaatdoelstellingen. Aan de andere kant houdt dit in dat ervoor bomen die gekapt worden, nieuwe bomen worden geplant. Te kappen bomen worden vervangen door één of meerdere nieuwe bomen. Hoeveel nieuwe bomen dat zijn, hangt af van de waarden van de boom die wordt gekapt, zoals de hoeveelheid CO2 die een boom jaarlijks uit de lucht haalt. De waarden worden berekend volgens een speciaal voor bomen ontwikkeld rekenmodel. 

Ook biedt het bomenbeleid handvatten voor de keuzes die met betrekking tot bomen gemaakt worden bij de inrichting van de openbare ruimte aan de hand van de thema’s klimaatadaptatie, cultuurhistorie en ecologie. En door het toepassen van duidelijke richtlijnen voor het werken rondom bomen, het aanplanten van bomen en het maken van goede groeiplaatsen voor bomen.