Biodiversiteit

Het vergroten van de biodiversiteit is een actueel onderwerp. De verscheidenheid aan planten- en diersoorten om de voedselvoorziening op termijn veilig te stellen en een groene leefomgeving te behouden. De natuur in balans. Het werd bij het opstellen van de Groene Agenda regelmatig door inwoners genoemd als verbetermaatregel.

Wat doen wij
Wij benutten kansen om natuur te ontwikkelen. In dichtbebouwde gebieden kiezen wij veelal voor een gecultiveerde beplanting die tegen een stootje kan. Op plekken die minder intensief gebruikt worden, komen wij wel natuurwaarden tegen. Zoals in het Hoefsvengebied, op de overgang naar de Loonse en Drunense Duinen, waar onder andere Koningsvaren en Krabbescheer groeien. Of langs het Halvezolenpad waar orchideeën en koekoeksbloemen groeien. Op dit soort plekken houden wij met het beheer rekening met de aanwezige bijzondere soorten.

Ook in het Groene Venster in de wijk Landgoed Driessen houden wij rekening met de natuur. Hier snoeien wij de elzensingels om de zes tot acht jaar gefaseerd terug. Zodat er zowel jong als oud hout aanwezig is, dieren er altijd kunnen nestelen of schuilen en er voldoende voedsel aanwezig is voor bijvoorbeeld vogels. En de afgelopen jaren richtten wij verschillende waterlopen en vijvers natuurlijker in. Door het flauwer maken van de taluds is een geleidelijke overgang ontstaan van nat naar droog. Zo kan een meer diverse vegetatie zich ontwikkelen. Op dit soort plekken zien wij libellen, salamanders, reptielen, vogels en zelfs bevers (zoals in het Oude Maasje in Waalwijk).

Nieuwe groeninrichting Floris V-laan
Eind december zijn we begonnen met een nieuwe groeninrichting van een deel van de Floris V-laan. De locatie voor dit eerste biodiversiteitsproject is voorgedragen vanuit de werkgroep biodiversiteit (Groen- en NatuurLAB) en het project “Natuur in de Wijk” en heeft een bijdrage geleverd in de vorm van een insectenhotel en verschillende beplanting en bloemenzaden. Vanuit de gemeente worden bloembollen en bomen geleverd voor de aanleg van het ontwerp.  

Het ontwerp
De huidige inrichting bestaat voornamelijk uit gazon, heestervakken en enkele bomen. De heesters en bomen blijven behouden en worden aangevuld met bloemrijke kruidenbeplanting, verwilderingsbollen, solitaire heesters en enkele bomen. Bij de keuze van de beplanting is erop gelet dat de beplanting het gehele jaar aantrekkelijk is voor zowel dieren (o.a. insecten en vogels) als de inwoners van Waalwijk. 

Planning
In oktober vorig is er al een insectenhotel geplaatst en net voor de kerst zijn er bloembollen geplant. De komende maanden worden de beplanting, bomen en bloemenzaden aangebracht.