Biodiversiteit

De stad biedt mogelijkheden voor veel soorten flora en fauna. Zo dienen bomen, hagen en struiken als nest- of verblijfplaats en leveren zij voeding voor o.a. vogels en vleermuizen. En veel bloemen bevatten nectar waar bijen van leven. De biodiversiteit kan worden vergroot door uitbreiding en verbetering van netwerken van groen en water, in en buiten de stad. Maar ook daken en gevels kunnen dienen als ondergrond voor vegetatie en biodiversiteit.