Bijeenkomst vrijwilligers BPT's en BTT's

Voor de gemeente zijn de Buurt Preventie Teams (BPT’s) en de Buurt Toezicht Teams (BTT’s) belangrijke samenwerkingspartners om Waalwijk veilig te houden.

Deze teams vormen de oren en ogen van de wijken en de vrijwilligers die deze teams draaiende houden zijn het aanspreekpunt in de wijk.

In de Week van de Veiligheid kwamen al deze vrijwilligers op dinsdagavond 8 oktober bij elkaar voor de nieuwste ontwikkelingen  op het gebied van  veiligheid.

Wil je meer weten over BPT’s of BTT’s?

Buurtpreventie

Buurttoezicht