Bezwaar maken? Dat gaat zo!

Bezwaar maken?
Is een besluit van de gemeente onduidelijk of heeft u er vragen over? Bel ons dan even. Dit kan voorkomen dat u een brief moet schrijven. Houd ons kenmerk bij de hand, dan kunt u snel doorverbonden worden. Komen we er niet uit, dan kunt u in veel gevallen bezwaar maken.

De dag waarop een besluit is bekendgemaakt (verstuurd of gepubliceerd), is belangrijk. Vanaf de volgende dag heeft u namelijk 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Twijfelt u over de termijn? Informeer dan bij de gemeente tot wanneer u bezwaar kunt maken.

Hoe maakt u bezwaar?
U kunt een brief sturen naar de gemeente, dit noemen we een bezwaarschift. Vermeld bovenaan uw brief dat het een bezwaarschrift is, de afhandeling gaat dan sneller. De brief kan in behandeling worden genomen als het volgende is opgenomen:
- uw volledige naam en adres
- uw BSN (Burgerservicenummer)
- uw telefoonnummer
- de datum van uw brief
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (een kopie meesturen)
- de reden waarom u bezwaar maakt
- uw handtekening

Uw bezwaar stuurt u naar het orgaan dat het besluit nam: het College (of) de Burgemeester (of) de Raad van Waalwijk, ter attentie van de commissie Bezwaarschriften, postbus 10.150, 5140 GB Waalwijk. U kunt ook bezwaar maken per fax of per e-mail.

Een officiĆ«le aanvraag / melding / klacht / bezwaar per e-mail:
Een officiĆ«le aanvraag / melding / klacht / bezwaar kan middels een e-mailbericht worden ingediend. Een dergelijk e-mailbericht wordt alleen in behandeling genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Het e-mailbericht moet ten minste de volgende gegevens van de afzender bevatten:
a. naam, adres, woonplaats;
b. burgerservicenummer;
c. handtekening.

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur kan niet elektronisch worden ingediend. U kunt dit dus niet per e-mail of per fax aan de gemeente sturen, maar uitsluitend per post. Ook kunt u het afgeven op het gemeentehuis in Waalwijk.

Meer informatie?
Download de 'handleiding bezwaar maken' onderaan deze pagina.

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar hebt gemaakt, kunt u - als er snel gehandeld moet worden - een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank.

De rechter kan dan bijvoorbeeld beslissen dat het besluit tijdelijk niet zal gaan gelden. Houdt u er rekening mee dat u voor een dergelijk verzoek van voorlopige voorziening griffierecht moet betalen. U krijgt dit geld van de gemeente terug, als de rechter u gelijk geeft.

Meer informatie krijgt u bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tel: 076 - 5311790
www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/bestuursrechter

Uw verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
postbus 90.006, 4800 PA Breda, fax: 076 - 5311415

Te downloaden: