ZAP-ers (Zwerf Afval Pakkers)

Dat zijn bewoners van de gemeente Waalwijk die zich op vrijwillige basis inzetten voor het schoonhouden van hun eigen buurt.

Op eigen initiatief verwijderen de Zwerfafvalpakkers (ZAP-ers) zwerfafval uit hun leefomgeving. Hiervoor krijgen zij van de gemeente bepaalde hulpmiddelen aangereikt, zoals een veiligheidsvest, handschoenen, papierknijpers en afvalzakken.

Het verzamelde zwerfafval kan door de ZAP-ers kosteloos worden aangeboden op de volgende manieren:

  • Op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur op de gemeentewerf aan de Prof. van 't Hoffweg 13 in Waalwijk. 
  • Via een extra (mini)container op eigen terrein. Deze krijgt een speciale chip. Op de dag van lediging van het reguliere restafval, kan deze (mini)container worden aangeboden. Het is ook mogelijk om van beide methodes gebruik te maken.

In november 2017 is de 100-ste ZAP-er geregistreerd. In de praktijk ligt dit aantal hoger, omdat ook groepen bewoners zwerfafval ruimen waarvan maar 1 ZAP-er geregistreerd staat als contactpersoon. De gemeente is heel blij met dergelijke actieve bewoners en hoopt dat de ZAP-ers enthousiast blijven om onze leefomgeving schoon te houden.

Heeft u ook interesse om ZAP-er te worden? Open dan onderstaand aanvraagformulier of neem contact op met Wieteke van Caem, email wvancaem@waalwijk.nl, telefoonnummer 0416-683456.

Te downloaden: